Beleidsplan: Het symbool van het huis

Het beeld van een huis staat symbool voor onze gemeente met de titel 'Samen bouwen aan de toekomst'.
Beleidsplan: Het symbool van het huis

Een speciale beleidscommissie is momenteel bezig met het ontwikkelen van het beleidsplan. Deze commissie zal uw input gebruiken om een duidelijke visie te creëren voor de toekomst van onze gemeente. Het plan zal ons helpen om onze identiteit en missie te versterken, ons karakter en unieke kenmerken te benadrukken en onze gemeenschap levendiger en meer verbonden te maken.

Het beeld van een huis staat symbool voor onze gemeente met de titel 'Samen bouwen aan de toekomst'. Dit huis bestaat uit verschillende materialen, zoals stenen die symbool staan voor onze gemeenteleden. Onze gemeente is net als een huis waar we samen aan moeten bouwen om het stevig en leefbaar te maken.

Fundament: Waarom we bestaan? Wat is onze basis?
Het fundament staat symbool voor de basis van onze gemeente. Door uw inzichten en ervaringen te delen, kunnen we ons fundament versterken en onze identiteit en missie helder krijgen.

Huis: Wat we willen zijn? Wat typeert onze gemeente?
Het huis staat symbool voor wat we willen zijn als gemeente en wat onze gemeente uniek maakt. Door uw ideeën te delen over hoe we ons karakter als gemeente kunnen ontwikkelen, kunnen we ervoor zorgen dat onze gemeenschap voor iedereen een thuis wordt.

Leven: Wat we willen doen? Welke activiteiten?
Het leven in ons huis staat symbool voor de activiteiten die we als gemeente willen organiseren. Door samen te werken aan het creëren van een dynamische en verbonden gemeenschap, kunnen we de betrokkenheid vergroten.

Het huis bouwen
Heb jij ideeën over hoe het huis er uit moet komen te zien? Dan hebben we jouw hulp nodig! Neem deel aan onze enquête en help ons het nieuwe beleidsplan vorm te geven. Jouw mening is waardevol en kan een verschil maken in het versterken en laten groeien van onze gemeente.

De enquête is oner dit artikel beschikbaar van 2 tot 21 april of op www.hervormdegemeentekapelle.nl/vragenlijst. Als u hulp nodig heeft bij het invullen van de vragenlijst, zijn leden van de beleidscommissie aanwezig tijdens het koffiedrinken na de zondagse dienst op 2 en 16 april en tijdens de inloopochtend op 3 april (vanaf 10 uur) in de kerk.

 

terug