Bijbel lezen

Bijbel lezen
Bijbel lezen
Bijbel lezen

Woord van mensen
De Bijbel is geschreven door mensen en voor mensen, zoals muziek gemaakt wordt door mensen en voor mensen, om gelezen en gehoord te worden. Het merkwaardige is, dat dit boek, dat voor het eerste deel, het z.g. oude testament in honderden en voor het tweede deel, het z.g . nieuwe testament in tientallen jaren ontstaan en samengevoegd is, toch duidelijk één geheel is. De verschillende schrijvers én de verschillende geschriften (er is geschiedenis, poëzie, er zijn brieven, liederen) in hun verschillende situaties (gevangenschap, verliefdheid, verdriet, woede etc.) voor ons herkenbaar, mensen als wij zijn.
 
Woord over God
In die geschriften gaat het over wat mensen met God meemaken. Over wat ze van Hem menen te weten of niet te weten, te begrijpen of niet te begrijpen, ervaren of juist niet ervaren.  De Bijbel reikt achter zichzelf uit naar wat   eerder is dan alle dingen, boven zichzelf uit naar wat hoger is dan alle dingen en voor zichzelf naar wat later is dan alle dingen.  Is dat een wat of een wie? Is dat er überhaupt.
Woord van God
Al lezend hebben de mensen de eeuwen door ervaren, dat de Bijbel niet alleen óver God gaat, maar – hoe blijft een geheimenis- ook met een gezag spreekt, waardoor het Woord ván God is. De wat blijkt een Wie te zijn. De Bijbel houdt ons een spiegel voor, waarin wij onszelf kunnen herkennen en God erkennen.

WOORD van God
Alle verschillende lijnen van de ontmoeting tussen God en mens verwijzen naar, leiden tot en komen samen in één Persoon, Jezus Christus. Hij blijkt het centrum van de Bijbel, het –letterlijk- vlees geworden WOORD van God, die Hij niet alleen toont, maar ook is.  Bovendien toont hij ons en is Hij de ware mens, de mens zoals bedoeld.

Neem en lees
Dat is nog altijd de beste manier om de Bijbel te leren kennen.En deel en bespreek en vier dit met anderen. Zo maakt God Zich bekend aan ons en wij aan Hem en aan elkaar.
 
terug