Liedboek en Ontvangst

Liedboek en Ontvangst
Welkomstcommissie

Welkom
De ingang van de kerk bevindt zich onder de toren en in de hal waar u daarna komt, kunt u links of rechts de kerk ingaan. Daar wordt u welkom geheten door leden van de welkomstcommissie. Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen aan deze mensen. Zij zullen uw vraag waneer mogelijk beantwoorden of zorgen dat u een antwoord krijgt.

Liedboek
Heeft u geen liedboek bij u, dan ontvangt u van de degene die u ontvangt een liedboek. U kunt dat na de dienst op uw stoel laten liggen Soms komt het voor dat u bijv. in het kader van een project nog een briefje krijgt met een lied of liederen er op. Om de koster te ontzien wordt het erg op prijs gesteld wanneer u na de dienst het liedboek + eventuele bijlage achter in de kerk op de tafel neer wilt leggen.

Kussen
Heeft u een kussen nodig om op te zitten of voor uw rug, vraag het aan de leden van de welkomstcommissie en zij zullen u er één of twee geven. Na afloop van de dienst kunt u deze op uw stoel laten liggen.
terug