Welkom Welkom

Hartelijk welkom bij de Hervormde gemeente Kapelle. Een "gewone" echt-hervormde dorpsgemeente. Een grote gemeente, met ongeveer 1400 leden, waarvan er per zondag zo'n 200 tot 300 in de kerk zijn. Zoals ons kerkgebouw midden in het dorp staat, staat ons kerkelijk leven midden in de gemeenschap.
1 Korintiërs 13: "… dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde."

Daarom is een ieder welkom en zal ongeacht ras, geslacht, geaardheid, etnische afkomst, godsdienst of overtuiging ontvangen worden door en in liefde.
Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn we een (midden-) orthodoxe gemeente. Een zo grote gemeente kent natuurlijk een breed spiritueel spectrum.  Dit alles krijgt ruimte, maar de zondagse eredienst heeft voornamelijk een traditioneel hervormd karakter. De prediking van Ds. L.C.P. Deventer kan worden gekenmerkt als actueel, persoonlijk gericht en bijbels-bestudeerd.

Het orgel wordt bespeeld door een professionele (kerk-)organist, Mark Christiaanse. Onze cantorij, o.l.v. Hannie Hertgers werkt regelmatig mee aan de diensten, evenals de kindercantorij o.l.v. Mirjam de Lange.

Opvallend zijn de halfjaarlijkse avonddiensten van voorbede en handoplegging ter genezing en toerusting. Het open Heilig Avondmaal wordt elke twee maanden lopend gevierd. Ook de bediening van de Heilige Doop is tweemaandelijks. Tijdens de eredienst is er voor de kinderen in de basisschoolleeftijd kinderkerk, gedurende een half uur.

Vier keer per jaar wordt er jeugddienst gehouden. Hierbij werken we samen met onze zustergemeente, de plaatselijke Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk. Er is een uitgebreid kringwerk, voor een groot deel ook samen met de Protestantse Gemeente. Samen met deze gemeente en de christelijke gereformeerde kerk wordt de Alphacursus gegeven, in een morgen- en een avondgroep.

Kom, doe mee, wordt gesterkt en versterk de gemeente.