MIJN VRAAG AAN DE KERKENRAAD MIJN VRAAG AAN DE KERKENRAAD
Mijn vraag aan de Hervormde Gemeente Kapelle.
Wij willen  als  Hervormde Gemeente van Kapelle midden in de samenleving staan en betrokken op elkaar zijn. Iedereen is bij ons welkom en mag erbij horen. Maar soms kun je het gevoel hebben, dat je alleen staat met je vragen, je zorgen en problemen. Je zou er wel over willen praten, maar de drempel is te hoog om een ouderling, diaken of een gemeentelid aan te spreken.
Voor al die situaties waarin het makkelijker en fijner is om via een mail te laten weten wat je bezighoudt, hebben we een mailadres: vraag.hgkapelle@gmail.com
 
Schroom niet, zet op de mail wat je vragen en opmerkingen zijn.
Op dit moment is er een storing in het doorlinken naar het mailprogramma.
Bij het aanklikken van het mail-adres maakt Outlook van de ‘punt’ een ‘streepje’, waardoor de mail als onbestelbaar retour komt.
Wijzigt u a.u.b. in uw mailprogramma het streepje in een punt, zodat de mail wel goed wordt verzonden
Ingekomen mail wordt miniaal eens per 2 weken gelezen door twee ouderlingen (René Tramper en Jan Kloosterman. Natuurlijk gaan we zorgvuldig met je mail om en behandelen die vertrouwelijk.
Wanneer er behoefte is aan pastoraal of diaconaal contact, dan kunnen wij de juiste mensen inschakelen die aan de sectie -waaronder jouw adres is opgenomen-  zijn verbonden.
De indeling van de secties zijn te raadplegen op onze website : www.hervormdegemeentekapelle.nl via Over ons -  Ouderlingen – Indeling wijken
Laat maar horen wat er leeft!
terug