ANBI diaconie ANBI diaconie

Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie

lees meer »
 
ANBI gemeente ANBI gemeente

Baten en Lasten kerkelijke gemeente

 

begroting

rekening

rekening

 

2018

2017

2016


BATEN
 

Opbrengsten uit bezittingen

 €   65.900

 € 77.191 

 € 70.910

Bijdragen gemeenteleden

 € 121.400

 € 124.982

 € 122.359

Subsidies en overige bijdragen van derden

 €   81.100

 €  112.770

 € 85.820 

Totaal baten

 € 268.400

 € 314.943

 € 279.089


LASTEN
 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

 €   115.960

 € 105.112  

 € 106.633

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €   42.100

 € 44.823  

 € 46.900

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €   12.200

 € 11.951  

 € 11.875

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

 €    89.500

 € 64.178  

 € 133.988

Salarissen (koster, organist e.d.)

 €   23.840

 € 22.622  

 € 25.067

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 €   13.500

 € 9.655  

 € 6.462

Lasten overige eigendommen en inventarissen

 €   8.800

 € 8.445  

 € 16.930

Totaal lasten

 € 305.900

 € 266.786

 € 347.855

 

Resultaat (baten - lasten)

 €   -37.500

 €  48.157

 €  -68.766

 

Naam ANBI

Hervormde Gemeente te Kapelle

RSIN:

002664847

Website-adres:

www.hervormdekerk-kapelle.nl

E-mail:

Adres:

Kerkplein 4

Postcode:

4421 AA

Plaats:

Kapelle

Postadres:

Postbus 125

Postcode:

4420 AD

Plaats:

Kapelle

lees meer »