ZWO-project diaconie ZWO-project diaconie
Vanaf 1 januari 2020 is een nieuw spaarproject gestart ‘De Delta voor Indonesië’. Dit project wordt door de hele classis gedragen en loopt weer twee jaar door.
 
De meest opvallende overeenkomst die de inwoners van de Delta met Indonesiërs hebben, is dat ze beiden eilandbewoners zijn! Hoewel Indonesië uit heel wat meer eilanden bestaat dan de Delta (maar liefst 17.508!!) weten beiden wat het is om tussen het water te wonen en soms ook de strijd ermee aan te moeten gaan. Beiden zijn bekend met visserij en vruchtbare landbouwgronden.
Wat Nederland en Indonesië natuurlijk ook verbindt is de geschiedenis. In 1596 voer het eerste schip vanuit Nederland naar Oost-Indië. Onze koloniale geschiedenis is niet iets om trots op te zijn. Toch zult u als Nederlander in Indonesië enkel vriendelijkheid ontmoeten. En misschien wel een paar oudere mensen die nog vloeiend Nederlands spreken!

 
Met ons nieuwe spaarproject gaan we drie projecten in Indonesië steunen. Het eerste project heet:
Een beter inkomen voor Javaanse boeren  Op Java wonen veel arme boerengezinnen die maar nauwelijks rond
kunnen komen. De diaconale organisatie van de Javaanse Kerk helpt de arme boeren door een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen.

Het tweede project heet: Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta
In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en proberen hen van de straat te krijgen in een opvanghuis. Ook willen ze structureler werken aan preventie.
 
Het derde en laatste project heet: Sterke vrouwen in de kerk op Papoea Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.
We gaan als ZWO commissie weer acties bedenken waarmee we de komende jaren geld kunnen sparen voor deze drie goede doelen en we hopen dat u weer enthousiast meedoet! Alvast bedankt.
terug