Wie is God?

Wie is God?
Wie is God?

Wie is God eigenlijk, die God over wie zo veel verschillende verhalen verteld worden: Hij zou almachtig zijn, Schepper van hemel en aarde, rechtvaardig, oneindig, volmaakt in wijsheid, de Vader van Jezus. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, want van Hem zijn vele eigenschappen te noemen en iedere beschrijving is ontoereikend, want Hij is God.
Zijn Zoon, Jezus Christus heeft Hem ons doen kennen tijdens zijn leven hier op aarde. Bijvoorbeeld in de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15). De vader in dit verhaal geeft zijn zoon, die zich tegen hem keert zijn deel van de erfenis en laat hem gaan. Het leven thuis vond die zoon maar niks. Hij wil genieten en zich uitleven. Dat doet hij ook, maar tenslotte loopt hij compleet vast. Zwaar gehavend ziet hij nog maar een uitweg: terug naar huis. Dat is zijn laatste mogelijkheid. En dan blijkt aan het einde van het verhaal zijn vader hem niet te overladen met verwijten, zo van: eigen schuld, dit is de consequentie van je eigen stomme keuze. De vader blijkt al die tijd dat de zoon weg was op hem gewacht te hebben. Zodra hij zijn berouwvolle zoon ziet aankomen, gaat hij hem tegemoet en sluit hem vol liefde in zijn armen.
De vader in de gelijkenis is het beeld van God, onze hemelse Vader, die vol liefde wacht op zijn kinderen, ook al hebben ze nog zo’n zootje van hun leven gemaakt.

Het belangrijkste antwoord op de vraag wie God eigenlijk is, blijkt uit bovenstaande gelijkenis: Hij is de God van liefde die ons zoekt en ons wil redden uit alle ellende.
terug