Vertrouwenspersonen Veilige gemeente Vertrouwenspersonen Veilige gemeente
Onze gemeente heeft twee vertrouwenspersonen
Onze gemeente heeft twee vertrouwenspersonen, een vrouw en een man, waar gemeenteleden bij terecht kunnen als zij een ervaring of zorg willen bespreken over grensoverschrijdend gedrag. Onderaan vindt u hun contactgegevens.

Onze gemeente kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat we elkaar met respect behandelen en dat mensen met een speciale taak of functie geen misbruik maken van hun positie. We denken dan aan vormen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en dreiging binnen de kerkelijke gemeenschap.
Om een veilige gemeente te zijn voor alle leden spreken we regelmatig in bijeenkomsten en vergaderingen over wat veilig en respectvol betekent in onze onderlinge contacten.
De vertrouwenspersonen helpen ons hierbij.

De vertrouwenspersonen kennen het gemeenteleven en kerkenwerk (maar maken geen deel uit van onze gemeente. Ze staan op afstand om de vertrouwelijkheid te garanderen.)

U kunt bij hen terecht met uw verhaal, vragen, vermoedens en meldingen.
Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen en bij aangiftes en klachtenprocedures. Zij doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet aan waarheidsvinding doen, zij gaan niet zelf op onderzoek uit, zij zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat, zij zijn geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon.

De vertrouwenspersonen zijn voor hun taak toegerust en ervaren. Uw verhaal is bij hen in veilige handen en wordt niet met anderen gedeeld zonder uw toestemming.
U kunt zelf kiezen met wie u contact opneemt.

Mw Inge van Eck, tel.  06 51362233; e-mail: ingevaneck@zeelandnet.nl
(voormalig geestelijk verzorger van Ter Valcke, centrum voor zorg en revalidatie in Goes)

Dhr Jaap de Graaf, tel. 06 51835100; e-mail: degraaf@zeelandnet.nl
(voorheen huisarts in Driewegen)
 
terug