Ouderlingen en Kerkrentmeesters Ouderlingen en Kerkrentmeesters

Pastoraal werk
Binnen onze gemeente geven de predikant, kerkelijk werker, ouderlingen, pastoraal bezoekers en wijkassistenten vorm aan het pastoraat. Maar niet alleen zij, ook onderling kunnen gemeenteleden vaak pastoraal op elkaar betrokken zijn, bijvoorbeeld in tijden van ziekte, rouw of zorg. Vanuit de betrokkenheid op het evangelie wordt naar elkaar omgezien, dat is de kern van het pastoraat.
De betekenis van het woord pastor is herder. Die herder heeft een kudde, de gemeente. Christus zorgt als een herder voor zijn gemeente, die hij voedt en onderhoudt. Daarvoor heeft hij ons allen ingeschakeld, maar in het bijzonder de predikant, kerkelijk werker en ouderlingen.

Predikant
De predikant verricht pastoraal werk in de breedste zin van het woord. Het belangrijkste deel van dat werk is voor hem het doorgeven van Gods Woord aan de gemeente tijdens de erediensten. Hij onderwijst, doet voorbede, bedient de sacramenten en daarnaast brengt hij waar nodig bezoeken aan gemeenteleden, bijvoorbeeld bij ziekte en overlijden, maar ook bij geboorte of andere blijde gebeurtenissen.

Kerkelijk werker
Voor de kerkelijk werker geldt hetzelfde als voor de predikant. Hij is ook volop pastoraal bezig, als een herder voor zijn kudde zo zorgen zij samen voor de gemeente.

Ouderlingen
De gemeente is verdeeld in vier secties en iedere sectie heeft twee ouderlingen. Samen met de predikant en kerkelijk werker geven zij de leiding aan de gemeente.
Heeft u in moeilijke of in blijde dagen of zomaar behoefte aan een gesprek met een ouderling uit de sectie waarbij u bent ingedeeld, aarzel niet contact met hem of haar op te nemen.

Pastoraal bezoekers
De ouderlingen kunnen in hun sectie terzijde gestaan worden door pastoraal bezoekers. Zij brengen binnen de secties pastorale bezoeken en hebben overleg met hun sectieouderling. Regel is, dat gemeenteleden die ouder zijn dan 75 jaar van hen bezoek krijgen.

Wijkassistenten
De wijkassistenten gaan bij gemeenteleden langs die een huwelijksjubileum vieren of een ander heugelijk feit, zoals kroonjaren vanaf 75 jaar.

Gemeenteleden
Een groot deel van het pastoraat valt buiten de vastgestelde wegen; het zijn de onderlinge contacten binnen de gemeente: de belangstelling voor de ander, het kaartje voor die zieke, het meeleven als er verdriet of zorg is. Vaak is dit pastoraat heel praktisch van aard en daarmee misschien wel het mooiste pastoraat dat er is.

Indeling wijken naar straten

terug