zondagse mededelingen zondagse mededelingen
Berichten voor de afkondigingen/mededelingen in de kerkdienst, kunnen gestuurd worden naar:
mededelingen.hgk@gmail.com
Indien mogelijk voor vrijdagavond voorafgaand aan de zondag waar het bericht moet worden afgekondigd.
Lukt dit echt niet, dan graag naar de scriba: scriba@hervormdekerk-kapelle.nl
terug