Download formulieren

Download formulieren
Wanneer u wel wilt bijdragen aan de kerkbalans maar geen brief van ons hebt ontvangen? Kunt u hier de brief met bijbehorend formulier downloaden. 

Een formulier "overeenkomst periodieke gift" kunt u hier downloaden.

Ingevulde kerkbalans-formulieren die begin februari nog niet bij u opgehaald zijn, kunt u opsturen naar:

Hervormde Gemeente Kapelle
t.a.v. College van Kerkrentmeesters
Postbus 125
4420 AD Kapelle

Of per e-mail naar: beheer@hervormdekerk-kapelle.nl
 
terug