Credo en Belijdenis Kring Credo en Belijdenis Kring

Credokring
Credo betekent “ik geloof” en daarmee begint de z.g. Apostolische geloofsbelijdenis. En die komt op deze kring aan de orde. Daarin staat wat het geloof is van alle kerken van alle eeuwen. Niet als een massief blok geloofsbeton, maar als een neerslag van wat als kern gezegd is en wordt.

Bijwoord en leesteken
Bijwoord en leesteken bepalen de sfeer van de kring. Welk bijwoord vind je bij jouw “ik geloof” passen? Soms..? Toch..? Niet..? Gedeeltelijk..? Niet meer..? Ons geloof wisselt met de tijd en met de omstandigheden en je kunt soms twijfelen aan het ene, bijvoorbeeld Jezus is de Zoon van God en tegelijk overtuigd zijn van het andere, bijvoorbeeld Jezus is de zoon van Maria.  Hetzelfde geldt voor de leestekens. Zet je een dubbele punt achter “ik geloof”:  ik beaam de inhoud. Of een uitroepteken! Ik ben er vast van overtuigd en dat mag iedereen weten. Of een vraagteken? Geloof ik eigenlijk wel? Maakt het verschil?

Geloven ín en geloven áán
Daartussen wordt verschil gemaakt, het eerste – geloven ín – heeft te maken met het hart, met dat waaraan  of Hem aan wie, je je leven durft toe te vertrouwen. En het tweede – geloven áán – meer met het hoofd, wat speelt verder een belangrijke rol in het christelijk geloof.

In
Geloven in God de Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest. Dit struikelblok voor velen, dat er één God is op drie manieren komt ter sprake en dat het aan Hem is aan wie we ons toevertrouwen.

Aan
Geloven aan de Kerk, vergeving der zonden, onze opstanding, eeuwig leven. Wat wil dat zeggen, wat wordt daar beloofd?

Voor wie?
Voor iedereen natuurlijk, maar vooral voor wie iets dieper en  persoonlijker, maar ook iets breder en kerkelijker over het geloof wil nadenken en spreken. Deze geloofsbelijdenis gaat al ruim 1600 jaar mee. Hoe komt dat? Waarom is dat? Wat is erin teveel gezegd? Wat te weinig?  

Waarom?
Omdat deze belijdenis door alle Kerken gedeeld wordt. Wat onderscheid maakt, de Bijbel, de Doop, het Avondmaal, het priesterambt e.d. worden niet genoemd. Niet, omdat dit niet belangrijk kan zijn, maar wel omdat het niet het allerbelangrijkste is. Ik geloof...... Daarom

terug