Kinderkerk Kinderkerk
Het volk Israël is veilig bij de berg Sinaï aangekomen. Mozes gaat de berg op om een boodschap van God te ontvangen. De HEER wil afdalen in een wolk op de berg en daar met Mozes spreken, zodat heel het volk het hoort. Op dit gesprek moeten ze zich voorbereiden. De mensen en hun kleding moeten schoon zijn; op de berg zelf mogen ze niet komen. Als God op de berg neerdaalt, is er donder en bliksem en het geluid van een ramshoorn. Zo groot is God, de Heilige! Het volk is bang. Maar God komt om zijn volk te beloven dat Hij hen zal beschermen, zoals Hij altijd heeft gedaan. De heilige God wil zo graag zijn liefde laten zien, dichtbij hen zijn. Begrijpt het volk hoe machtig de HEER is?

In de presentatie kan je het verhaal lezen van deze zondag en naar mooie liedjes luisteren/meezingen die bij het verhaal passen.
terug