Begrotingen diaconie en kerkrentmeesters Begrotingen diaconie en kerkrentmeesters
De begrotingen voor 2021 van de diaconie en de kerkrentmeesters zijn gereed. Geïnteresseerden die een begroting willen inzien, kunnen die opvragen per e-mail:
Voor de diaconie: spslab@zeelandnet.nl
Voor de kerkrentmeesters: beheer@hervormdekerk-kapelle.nl
Eventuele vragen over de begroting kunnen tot 28 november 2020 ook op deze emailadressen gesteld worden. De kerkenraad is voornemens de begrotingen op 1 december 2020 vast te stellen.

 
terug