Basiscatechese

Basiscatechese

Basiscatechese wordt gegeven aan de kinderen van de basisschoolgroepen 7 en 8. De Mozeskerk en de Hervormde Gemeente Kapelle organiseren dit gezamenlijk. Alle kinderen die ingeschreven staan in de ledenadministratie krijgen na de Startzondag een uitnodiging voor de basiscatechese en er wordt een oproep gedaan via de verschillende media van de kerken. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid van de leiding worden 1 of meerdere groepen gemaakt. Het 1e blok loopt ongeveer van oktober tot half december en het 2e blok  loopt van januari tot en met maart. Het gaat om ongeveer 12 bijeenkomsten. Meestal is dit 's avonds in één van de ruimtes van de kerken. Samen met de leiding bespreken de kinderen onderwerpen uit de Bijbel en de maatschappij, ze leren over wat er in de kerk gebeurd en over andere religieuze tradities. Ook worden uitstapjes gemaakt naar bijvoorbeeld de Koptische Kerk in Kapelle, een synagoge of de Voedselbank. Het seizoen wordt afgesloten met een grote uitstap op zaterdag en de kerkdienst op zondag.
 


terug