ActieKerkbalans

ActieKerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Met deze oproep vragen we onze leden in de Actie Kerkbalans om hun jaarlijkse bijdrage aan onze kerkgemeenschap.

Hoe is de stand?

Inmiddels (stand 22 februari) hebben we voor de Actie Kerkbalans 451 toezeggingen ontvangen. Ten opzichte van 2020 missen we nog 100 toezeggingen. Toch hebben we een bedrag van €.99.612,= aan toezeggingen mogen registreren. Dat is zeker een mooi bedrag, maar nog altijd ruim €.10.000,= minder dan begroot. Als het begrootte bedrag niet bereikt wordt heeft dat gevolgen voor geplande activiteiten dit jaar.
We doen daarom een dringend beroep aan de gemeenteleden die nog niet hebben gereageerd dit alsnog te doen. Daarnaast beraden de kerkrentmeesters zich over de vraag welke stappen ondernomen kunnen worden om het financiële gat te dichten.
Wij danken de gemeenteleden die hun toezegging hebben gedaan. En natuurlijk danken we ook de vrijwilligers voor hun onmisbare hulp.

Nog inleveren?

Vanwege de corona-maatregelen zijn de formulieren niet persoonlijk opgehaald. Je kunt het formulier nog steeds bij een ontvangstadres in de buurt bezorgen.
Je kunt daarvoor terecht op:
  • Coxstraat 42
  • De Klinker 23
  • Duizendblad 8
  • Elstarstraat 121
  • Kerkplein 11
  • Schuttershof 18
  • Postweg 37
Deze adresssen staan ook in de brief.
Je mag het (gescande) toezeggingsformulier ook mailen naar beheer@hervormdekerk-kapelle.nl
Als je helemaal geen brief hebt ontvangen, kun je er hier nog een downloaden.

Hoeveel is er nodig?

De grafieken laten zien dat onze jaarlijkse bijdragen hard nodig zijn om “het werk in de kerk” financieel te ondersteunen en mogelijk te maken.We hopen dan ook op ruimhartige toezeggingen, zodat het kerkenwerk ook morgen verder kan!
Meer informatie over de financiën van onze gemeente vind je hier. Voor specifieke vragen over de financiën kun je terecht bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, via beheer@hervormdekerk-kapelle.nl.

Belastingvoordeel?

Als je inkomstenbelasting betaalt, is het mogelijk om je bijdrage aan de kerk als aftrekpost op te voeren. Je betaalt dan minder belasting, zodat de gift aan de kerk je netto minder kost.
Lees meer over belastingaftrek in deze folder van de landelijke kerk.

Geen brief gehad?

Als om de een of andere reden onze post jou niet heeft bereikt, kun je hier de brief en het toezeggingsformulier downloaden.
Ook het formulier ‘periodieke gift’ (zie genoemde folder) is hier beschikbaar.
   
terug