Preekvoorbereidingsgroep Preekvoorbereidingsgroep
Een preekvoorbereidingsgroep voor Cederhof

De bronafbeelding bekijken
lees meer »
 
Kosters gezocht Kosters gezocht
Afbeeldingsresultaten voor Cederhof logo
Kosters gevraagd voor kerkdiensten in Cederhof.
Elke zondagavond is er in Zorgcentrum Cederhof een kerkdienst van 19.00 tot 20.00 uur. Deze diensten worden verzorgd door de gezamenlijke kerken in de gemeente. Deze kerkdiensten zijn voor de bewoners van Cederhof en de bewoners van de omliggende woningen van groot belang en worden dan ook goed bezocht en gewaardeerd. Joke en ikzelf zijn de afgelopen 12 jaar namens de Ned. Herv. Kerk van Kapelle koster geweest in deze diensten. Het werk dat deze kosterdienst inhoudt is als volgt: stoelen, tafels en lezenaar gereedzetten op de goede plaats, liturgische tafel gereedmaken en liturgieën en liedbundels uitdelen. Mensen vóór en na de dienst van en naar hun kamer begeleiden. Als de mensen na de dienst zijn weggebracht moet alles in de zaal weer worden teruggezet zoals het was bij binnenkomst. Meestal zijn er twee of drie personen die helpen bij deze werkzaamheden. Wij begonnen meestal om 18.00 uur en waren om 20.30 uur klaar. Er zijn voor de Ned. Herv. Kerk Kapelle ongeveer 15 diensten per jaar. Joke en ik hebben bij de kerkenraad aangegeven per 31 dec. 2020 te gaan stoppen met deze werkzaamheden. Dus is nu de vraag, namens de kerkenraad: Wie zou willen helpen dit werk voort te zetten? Het beste kan dit gedaan worden door een echtpaar of een koppel. Voor informatie kunt u ons altijd bellen 0113 - 341021. Opgave bij de predikant of iemand van de kerkenraad.
Groeten Joke en Piet Lepoeter.

 
 
Diensten in de komende tijd Diensten in de komende tijd
Geachte gemeenteleden,
 
Ongetwijfeld heeft u kennisgenomen van de nieuwe Coronamaatregelen vanuit de overheid m.b.t. het houden van kerkdiensten.
Helaas zullen we m.i.v. zondag 5 oktober weer terug moeten naar een maximaal aantal bezoekers van 30 personen. Daarmee komen we weer in de situatie als in de maanden maart/april. Concreet betekent dit dat we de gemeenteleden opnieuw oproepen zoveel mogelijk de diensten online te volgen. Het is fijn dat er nu ook beeld is en dat daarmee de beleving van verbondenheid meer gestalte kan krijgen.
Het huidige systeem met de even- en oneven nummers komt m.i.v. komende zondag voorlopig te vervallen. Voor eventuele bezoekers zal in de kerk het registratiemodel nog worden gehandhaafd. Het RIVM raadt het gebruik van mondkapjes aan.
Indien er nieuwe berichten komen omtrent het ‘corona-beleid’, dan zullen wij u z.s.m. hiervan op de hoogte stellen via de Website, Facebook en de Nieuwsbrief.
 
Tenslotte: Laten we in deze moeilijke tijden elkaar niet vergeten en de onderlinge verbondenheid zoveel als mogelijk is in stand proberen te houden. Het komt er ook nu op aan te blijven bidden, voor elkaar, voor de gemeente en voor de wereld in het besef dat God de aanwezige blijft. Hij blijft trouw aan Zijn gemeente. Laten wij op onze eigen wijze trouw blijven aan Hem.
 
Kerkenraad Hervormde Gemeente Kapelle

 
lees meer »
 
Iets voor jou? Iets voor jou?Zondag 4 oktober heb ik voor het eerst de beeldregie gedaan van de kerkdienst. Het was erg leuk om te doen. Omdat het de 1e keer was werd ik nog geholpen door Bas Blok. Het is niet heel moeilijk, de volgende keer kan ik het al alleen. Misschien is het ook iets voor jou? 
Groetjes,
Madelief


Voor de uitzending van de kerkdiensten is er in elke dienst een ‘beeldregisseur’ nodig.
Het hele systeem is vooraf ingesteld, de beeldregisseur moet alleen op tijd op het goede nummertje drukken, zodat de camera naar een ander standpunt gaat.
We hopen een groepje vrijwilligers te vormen, die volgens een rooster zo nu en dan dienst doen.
Als je dit leuk vindt en in staat bent een hele dienst wakker te blijven: meld je!
Meer informatie, of meteen aanmelden, kan bij Bas Blok (basblok@zeelandnet.nl).

 
Welkom Welkom


De Hervormde Kerk Kapelle is een kerk die midden in de samenleving van Kapelle staat. Letterlijk! Getrokken door Jezus en Zijn evangelie, betrokken op elkaar! 


lees meer »