Indonesische kippensoep… of een andere smaak...

Indonesische kippensoep… of een andere smaak...
Voor het project Delta voor Indonesië verkocht de ZWO commissie deze week meer dan 100 liter soep!
We hopen dat het zal smaken!
lees meer »
 
Diensten in de komende tijd Diensten in de komende tijd

Vanwege de Coronamaatregelen wordt iedereen oproepen om de diensten zoveel mogelijk online te volgen.
Voor eventuele aanwezigen in de kerk, zoals de medewerkers aan de dienst, gelden de regels uit het gebruiksplan dat u op de website vindt.
Kerkenraad Hervormde Gemeente Kapelle

 
Youth Alpha Youth Alpha
lees meer »
 
Welkom Welkom


De Hervormde Kerk Kapelle is een kerk die midden in de samenleving van Kapelle staat. Letterlijk! Getrokken door Jezus en Zijn evangelie, betrokken op elkaar! 

lees meer »
 
Youth Alpha voorbidders en teamleden gevraagd Youth Alpha voorbidders en teamleden gevraagd

In 2021 wordt er weer een nieuwe Youth Alpha opgezet. Het team is weer begonnen met de voorbereidingen. Afgelopen jaar was de eerste gezamenlijke YA van de Mozeskerk, de PKN kerk en de Opstandingskerk. We zien er met een dankbaar gevoel op terug. Onze inspanningen zijn toen gedragen door een gebedsteam. We willen ook graag dit jaar weer een dergelijk team van bidders opstellen. Het zal dit jaar anders zijn dan de eerste keer; we starten met een online cursus. We hopen met deze laagdrempelige insteek jongeren te kunnen bereiken die meer willen weten over het geloof in God. Wilt u meebidden, geef u dan op via alphayouth.kapelle@gmail.com U ontvangt dan periodiek een mail terug met gebedspunten.
We willen graag dat het organiserend YA team bestaat uit leden van de diverse deelnemende kerken. Graag nodigen we enkele mensen uit vanuit de Mozeskerk en de PKN kerk om aan te sluiten. We willen weer een enthousiast team samenstellen, met diverse talenten. Het belangrijkste is dat je een hart hebt voor jongeren in hun zoektocht. Van harte welkom en vraag gerust meer informatie indien gewenst. Dat kan ook op bovenvermeld adres.
Bij voorbaat dank voor alle hulp en gebed.
Het Youth Alpha team

 
 
Preekvoorbereidingsgroep Preekvoorbereidingsgroep
Een preekvoorbereidingsgroep voor Cederhof

De bronafbeelding bekijken
lees meer »
 
Kosters gezocht Kosters gezocht
Afbeeldingsresultaten voor Cederhof logo
Kosters gevraagd voor kerkdiensten in Cederhof.
Elke zondagavond is er in Zorgcentrum Cederhof een kerkdienst van 19.00 tot 20.00 uur. Deze diensten worden verzorgd door de gezamenlijke kerken in de gemeente. Deze kerkdiensten zijn voor de bewoners van Cederhof en de bewoners van de omliggende woningen van groot belang en worden dan ook goed bezocht en gewaardeerd. Joke en ikzelf zijn de afgelopen 12 jaar namens de Ned. Herv. Kerk van Kapelle koster geweest in deze diensten. Het werk dat deze kosterdienst inhoudt is als volgt: stoelen, tafels en lezenaar gereedzetten op de goede plaats, liturgische tafel gereedmaken en liturgieën en liedbundels uitdelen. Mensen vóór en na de dienst van en naar hun kamer begeleiden. Als de mensen na de dienst zijn weggebracht moet alles in de zaal weer worden teruggezet zoals het was bij binnenkomst. Meestal zijn er twee of drie personen die helpen bij deze werkzaamheden. Wij begonnen meestal om 18.00 uur en waren om 20.30 uur klaar. Er zijn voor de Ned. Herv. Kerk Kapelle ongeveer 15 diensten per jaar. Joke en ik hebben bij de kerkenraad aangegeven per 31 dec. 2020 te gaan stoppen met deze werkzaamheden. Dus is nu de vraag, namens de kerkenraad: Wie zou willen helpen dit werk voort te zetten? Het beste kan dit gedaan worden door een echtpaar of een koppel. Voor informatie kunt u ons altijd bellen 0113 - 341021. Opgave bij de predikant of iemand van de kerkenraad.
Groeten Joke en Piet Lepoeter.

 
 
Iets voor jou? Iets voor jou?Zondag 4 oktober heb ik voor het eerst de beeldregie gedaan van de kerkdienst. Het was erg leuk om te doen. Omdat het de 1e keer was werd ik nog geholpen door Bas Blok. Het is niet heel moeilijk, de volgende keer kan ik het al alleen. Misschien is het ook iets voor jou? 
Groetjes,
Madelief


Voor de uitzending van de kerkdiensten is er in elke dienst een ‘beeldregisseur’ nodig.
Het hele systeem is vooraf ingesteld, de beeldregisseur moet alleen op tijd op het goede nummertje drukken, zodat de camera naar een ander standpunt gaat.
We hopen een groepje vrijwilligers te vormen, die volgens een rooster zo nu en dan dienst doen.
Als je dit leuk vindt en in staat bent een hele dienst wakker te blijven: meld je!
Meer informatie, of meteen aanmelden, kan bij Bas Blok (basblok@zeelandnet.nl).