de cantorij

de cantorij

Even voorstellen
In 1985 werd de cantorij van de Hervormde Kerk in Kapelle opgericht met het doel om minder bekende liederen uit het Liedboek voor de Kerken met de gemeente in te studeren. Veel liederen zijn inmiddels vertrouwd geworden, maar de cantorij is volop actief gebleven en uitgegroeid tot een koor van ruim 30 leden. We tellen 10 alten, 13 sopranen,5 tenoren en 5 bassen,  onder leiding van cantrix mevr. Hannie Hertgers-van Stel.

In de eredienst
De cantorij heeft vooral op kerkelijke hoogtijdagen een functie in de eredienst. Muziek wordt in overleg tussen cantrix, organist en predikant zo geselecteerd, dat ze goed past bij de dienst. De cantorij treedt niet op in een kerkdienst, maar neemt deel aan het geheel van de liturgie. De cantorij zingt meestal psalmen, gezangen, liederen, motetten of iets uit de grote muziekliteratuur. Natuurlijk worden ook  een minder bekende liederen met de gemeente geoefend. We hebben in Kapelle veel muzikaal talent. De zang  wordt ondersteund door de vaste organist Mark Christiaanse op het historische  Bätz-Witte orgel, en soms is er aanvullende begeleiding door muzikanten.
Verder verlenen we graag onze medewerking aan diensten van Doop en Avondmaal , voorbedediensten, themadiensten voor jong en oud, trouwdiensten, Vesper uit het Oosten en diensten in Emergis.
 
Zing mee!
De cantorij is een zeer sociale club waar iedereen welkom is, en waar we meeleven met elkaar. Dat sociale aspect is heel belangrijk en verbindt. Als je belangstelling hebt, neem dan even contact op met Hannie Hertgers (tel.0113-341519). Kom eens kijken, luisteren  of vrijblijvend meeoefenen op woensdagavond van 19.30-21.15u in de Hervormde Kerk.
Onder het motto ‘’al doende leert men’’ worden er behalve zuiver zingen,  vooraf geen speciale eisen gesteld.  We verwachten wel dat kandidaten bereid zijn wekelijks mee te oefenen en aanwezig te zijn wanneer cantorij aan diensten meewerkt. 

terug