ActieKerkbalans

ActieKerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Met deze oproep vragen we onze leden in de Actie Kerkbalans om hun jaarlijkse bijdrage aan onze kerkgemeenschap.

Hoe werkt het?

In de week van 18 januari wordt een brief bezorgd met daarbij het toezeggingsformulier. Op dat formulier kun je aangeven hoeveel je wil bijdragen en op welke manier je dat wil doen.
Vanwege de corona-maatregelen zal het formulier niet persoonlijk worden opgehaald. In plaats daarvan vragen we iedereen om zelf het formulier bij een ontvangstadres in de buurt te bezorgen.
Je kunt daarvoor terecht op:
  • Coxstraat 42
  • De Klinker 23
  • Duizendblad 8
  • Elstarstraat 121
  • Kerkplein 11
  • Schuttershof 18
  • Postweg 37
Deze adresssen staan ook in de brief.
Je mag het (gescande) toezeggingsformulier ook mailen naar beheer@hervormdekerk-kapelle.nl

Hoeveel is er nodig?

De grafieken laten zien dat onze jaarlijkse bijdragen hard nodig zijn om “het werk in de kerk” financieel te ondersteunen en mogelijk te maken.We hopen dan ook op ruimhartige toezeggingen, zodat het kerkenwerk ook morgen verder kan!
Meer informatie over de financiën van onze gemeente vind je hier. Voor specifieke vragen over de financiën kun je terecht bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, via beheer@hervormdekerk-kapelle.nl.

Belastingvoordeel?

Als je inkomstenbelasting betaalt, is het mogelijk om je bijdrage aan de kerk als aftrekpost op te voeren. Je betaalt dan minder belasting, zodat de gift aan de kerk je netto minder kost.
Lees meer over belastingaftrek in deze folder van de landelijke kerk.

Geen brief gehad?

Als om de een of andere reden onze post jou niet heeft bereikt, kun je hier de brief en het toezeggingsformulier downloaden.
Ook het formulier ‘periodieke gift’ (zie genoemde folder) is hier beschikbaar.
   
terug