Gebedskalender januari Gebedskalender januari
Kapelse Gebedskalender  januari 2020
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.   Filip. 4: 6, 7


Woensdag  1:   Het nieuwe jaar is begonnen. Vertrouw uzelf, de mensen en dingen die u lief zijn, maar ook al wie en al wat u moeilijk vindt, toe aan God, ook dit komende jaar.  Ook in dit jaar iz  vertrouwen op God, liefde voor elkaar en medemenselijkheid  broodnodig.
Donderdag 2:  Bid voor koning Willem-Alexander, voor zijn werk en voor zijn gezin.
Vrijdag        3: Bid voor de overheid, hier in Kapelle en in Den Haag. Wereldwijd voor allen in invloedrijke posities, politiek, economisch, kerkelijk. Dat zij niet voor zichzelf maar tot eer van God en zegen voor de mensen zullen besturen.
Zaterdag      4:  Bid voor de mensen in de zorg. Ze werken onder grote druk met (te)  weinig mensen.
Zondag 5:  Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag    6: Bid voor de inloopochtend, Een moment van ontmoeting voor vrienden en (on)bekenden in onze kerk
Dinsdag        7: Dank voor mensen die elkaar hebben (terug)gevonden. Door tijd en omstandigheden kunnen mensen elkaar uit het oog verliezen. Vriendschap van vroeger wordt soms hersteld.
Woensdag     8: Bid voor wie rouwen. Een mens, met dankbaarheid herinnerd, maar ook – en dat soms pijnlijk – gemist. Juist omdat de liefde, ook voor de overledenen blijft, resteert weemoed. Wij vertrouwen op en verwachten de wederkomst van Jezus, de wederherstelling van alle dingen en het weerzien. Dank voor deze beloften
Donderdag   9:  Bid voor wie het land dient in land-. Luchtmacht of marine. Dat zij niet worden ingezet anders dan voor vrede en veiligheid, dat zij ongedeerd zullen terugkeren van hun missies.
Vrijdag           10: Bid voor onze broeders en zusters in de verdrukking, en ook voor de kerk in het westen, dat zij niet zal indommelen, maar actief zal zijn en getuigend. Dat zij en wij ons niet zullen schamen Gemeente van Jezus Christus te zijn.
Zaterdag   11: Een kerk heeft ambtsdragers nodig, de onze ook Bid hiervoor en overweeg of u niet zelf gevraagd/geroepen wordt door de gemeente, van Godswege wordt.
Zondag      12: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag   13:  Vanavond is er een kennismaking met de kerkvader Augustinus in onze kerk. De man van: “Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U”. Bid voor wat hij ons ook nu nog te zeggen en te helpen heeft.
Dinsdag      14:  Bid voor koning Willem Alexander en koningin Maxima, zij zijn niet alleen gezinshoofd, maar ook staatshoofd, een verantwoordelijke, een hoge roeping, zowel maatschappelijk – en daarin is het een eenzame – als persoonlijk , en daarin is het een door velen gedeelde.  
Woensdag    15: Vanavond vergadert de diaconie bid hiervoor.
Donderdag  16 :  Vanavond is de kring : Waarom altijd dat kruis?” van A. v.d. Beek. Het lijkt zo’n afgezaagde vraag, maar welk kruis dragen wij mee en hoe verhoudt zich dat tot Jezus.  Bid hiervoor
Vrijdag           17: Vanavond is de introductieavond van het interkerkelijke Youth Alpha. Een belangrijk werk. Bid hiervoor
Zaterdag   18:  Bid en dank  voor het “bijzondere” pastoraat in onze ziekenhuizen, gevangenissen, psychiatrische instellingen, universiteiten ed. Naast de kerken werken veel pastores, bid om een zegen over hun werk.
Zondag      19: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag  20:        Dank voor huwelijken die hebben kunnen duren, waar de tijd verdieping en toename van liefde en verbondenheid gaf.
Dinsdag     21: Vergeet de ouderen niet. In uw gebeden, maar ook in uw aandacht. Bid en dank voor de mantelzorgers.
Woensdag 22: Deze week is er de actie kerkbalans. Bid en geef hiervoor, opdat het evangelie ook institutioneel kan worden doorgegeven.  Een gemeenschap zonder kerk is een gemeenschap zonder kloppend hart. Dwars tegen alle drukte ne druk in, is er de zondagse eredienst en het doordeweekse pastoraat en diaconaat.
Donderdag  23:    Bid voor de mensen, wier beroep op zee ligt. Soms lang van huis, soms gevaarlijk. Evenzo voor wie dient in leger, marine of luchtmacht.
 Vrijdag      24: Bid voor wie gevangen zit. Letterlijk, in de bajes, maar ook figuurlijk, in de omstandigheden, in zichzelf, in huwelijk, werk of kerk. Voor wie opvliegt tegen de muren van het leven.
Zaterdag   25: Wij hopen morgen nieuwe ambtsdragers te kunnen bevestigen. We nemen afscheid van andere.
Zondag      26:. Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag   27:  Bid voor de zwangeren. Om een vreugdevolle zwangerschap en een voorspoedige geboorte.
Dinsdag     28: Deze avond vergadert de kerkeraad. Besluiten moeten worden genomen, beleid gemaakt, maar vooral ruimte voor Jezus en zijn heil. Bid voor en om nieuwe ambtsdragers om visie, vreugde en vertrouwen.
Woensdag  29:  Bid voor ons dorp. Bid voor wijsheid en verstand bij het zoeken van een burgemeester.
 
terug