zo 8 september 2019

Eredienst

Locatie: 
 Kapelle
Tijdstip: 
 19:00 uur

Op 8 september is er de interkerkelijke dienst van voor bede en handoplegging ter genezing en toerusting. Ds. de Roest en ik gaan voor. Deze dienst is een erdienst in tegelijk vol vertrouwen en volle verwachting. We mogen de genezing, die de Bijbel belooft niet claimen, want dood en leven, ziekte en genezing zijn in Gods hand, maar we mogen tegelijk deze belofte niet negeren, weghouden van kerk en wereld. God wil de genezing, zoals Hij de bekering wil, maar niet ieder kan, wil, wordt genezen en “bekeerd”. Daarin ligt een soms verdrietig en bitter geheimenis. Maar soms ook een heerlijk wonder, wanneer een blad van de boom des levens uit de voleinding (Openb. 22) door de Geest van God, die waait waarheen Hij wil, wordt neergelegd in de tijd en de omstandigheden waarin wij leven. Bedacht dient, dat wat in de tijd niet mogelijk of werkelijk blijkt, dat in de eeuwigheid wel is en omgekeerd!. Ds. de Roest doet de het Woordgedeelte.

terug