Concert COV en Bachkoor BWV Middelburg op vrijdag 20 september Concert COV en Bachkoor BWV Middelburg op vrijdag 20 september


Romantisch concert door COV Goes en Bachkoor BWV Middelburg in de Ned. Herv. Kerk te Kapelle

Uitvoering ‘Wie lieblich’ door COV Goes en Bachkoor BWV Middelburg

Op vrijdag 20 september 2019 verzorgt de Christelijke Oratorium Vereniging Goes samen met het  Bachkoor BWV uit Middelburg een romantisch concert in de Ned. Hervormde Kerk te Kapelle. Op het programma staan diverse werken van Mendelssohn, Brahms en Rheinberger.  Genoemde koren zingen samen of afzonderlijk met begeleiding van orgel of vleugel. Ook staat er een orgel- en een vleugelsolo op het programma. Aleida Post heeft de algehele leiding. Het concert begint om 20.00 uur. Toegangskaarten kosten € 10,- en zijn alleen verkrijgbaar aan de kerk.

GOES - De Christelijke Oratorium Vereniging Goes (COV Goes) en Bachkoor BWV Middelburg geven een romantisch concert onder de naam ‘Wie lieblich’. Het “liefelijke” thema van onder andere Psalm 84, Hoe lieflijk is uw woning weerklinkt meerdere malen en vormt de rode draad in dit concertprogramma met koorwerken uit de Duitse hoogromantische periode van de 19e eeuw.
De COV Goes en Het Bachkoor BWV bundelen hun stemmen in de opmaat van het concert met Wie lieblich sind deine Wohnungen uit “Ein Deutsches Requiem” van Johannes Brahms (1833-1897). Via twee delen, Kyrië en Gloria uit de dubbelkorige mis in Es van Joseph Gabriël Rheinberger (1839-1901) en diens Hymne nach dem 83. Psalm voor vrouwenkoor komen we bij de componist die de hoofdrol speelt in dit concert: Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847). Er zullen o.a. diverse koordelen uit diens Elias klinken. Zo zal een engelenkoor zingen: Hebe deine Augen auf,  de aanhef van Psalm 121. In de laatste twee werken van deze avond Hör mein Bitten, het vierdelige koorwerk naar Psalm 55 in de Anglicaanse stijl,  treedt de sopraansoliste Petra Wagemaker voor het voetlicht en in het 3e deel van de koraalcantate, Wer nur den lieben Gott lässt walten, zingt zij de solo: Er kennt die rechten Freudenstunden. Ook zullen Mark Christiaanse op het orgel en Rutger de Ronde op de vleugel werken laten horen die passen in het romantische programma van deze avond.


De COV Goes heeft rond de vijfenzestig leden en dit koor verzorgt elk jaar een of twee concerten. Naast oratoria en missen worden ook kleinere werken uitgevoerd. Sinds november 2018 staat de COV Goes onder directie van Aleida Post.

Bachkoor BWV Middelburg is een klassiek kamerkoor met een flexibele samenstelling en omvang. Voor cantates is een kleiner koor nodig dan voor romantische werken. Ook een dubbelkorig motet verlangt meer koorzangers. Incidenteel wordt een beroep gedaan op zangers van andere koren. Het koor wordt ingestudeerd door Aleida Post; zij zingt mee bij de sopranen als de dirigent de uitvoering leidt. Beide koren en dirigent nodigen u van harte uit deze prachtige muziek mee te beleven.

Agenda: Voorjaarsconcert door de Christelijke Oratorium Vereniging Goes in samenwerking met Bachkoor BWV Middelburg en Cantus Choralis, zaterdag 18 april 2020, Grote of Maria Magdalena kerk, Singelstraat 21, 4461 HZ Goes. Aanvang: 20.00 uur. Kerk open: 19.15 uur. Verdere informatie over dit concert volgt binnenkort op de website: www.covgoes.nl.

 
terug