Alpha-cursus

Alpha-cursus

De Alpha-cursus

Heeft het leven zin? Komt er iets na de dood? Als God er is, waar is Hij dan? Wat weten we eigenlijk over Jezus? En wat kan Hij voor ons betekenen?
Allemaal vragen die bij de Alpha-cursus ter sprake kunnen komen.
 
De Alpha-cursus is een basiscursus over wat het christelijk geloof inhoudt.
Wanneer Nicky Gumbel, advocaat in London, tot geloof komt gaat hij theologie studeren. Als voorganger in Londen ontwikkelt hij de Alpha-cursus. Deze cursus wordt momenteel interkerkelijk en wereldwijd gegeven. Tijdens de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod;
Wie is Jezus, Waarom de kruisdood, Bijbellezen, Bidden, Geneest God vandaag nog, Hoe zit het met de kerk?


De cursus bestaat uit 10 avonden en een half weekend.
Tijdens het halve weekend, halverwege de cursus, is het thema “Wie en wat is en doet de Heilige Geest”.
Iedere cursusavond in Kapelle start om 18.30 uur met een warme maaltijd. Daarna is er een inleiding over één van de thema’s.
Deze inleidingen worden verzorgd door predikanten/sprekers van diverse kerkelijke gemeenten.
Daarna volgt een gesprek met individuele inbreng en wordt de avond gezamenlijk afgesloten. 
In Kapelle vindt de cursus plaats van januari tot maart/april.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 
Saskia Deventer,  0113-341216, sgdeventermetz@gmail.com
Joke Hubregtse,  0113-341276, lejo@filternet.nl
Maaike Kriekaard, 06-43929648, mkriekaard@live.nl

terug