Youth Alpha

Youth Alpha iets voor jou?
Youth Alpha
lees meer »
 
Welkom Welkom


De Hervormde Kerk Kapelle is een kerk die midden in de samenleving van Kapelle staat. Letterlijk! Getrokken door Jezus en Zijn evangelie, betrokken op elkaar! 


lees meer »
 
Kerstmarkt Kerstmarkt
lees meer »
 
Wonder boven wonder Wonder boven wonder
lees meer »
 
Startzondag 15 september 2019 Startzondag 15 september 2019

foto's Bas Blok
lees meer »
 
Bevestiging ambtsdragers Bevestiging ambtsdragers

In de dienst van zondag 27 januari werden drie nieuwe ambtsdragers bevestigd: Jacqueline Riedijk- bij de Vaate als jeugdouderling, René Tramper als ouderling en Piet Scherpenisse als diaken. Na hun bevestiging werden zij kort toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad, Daan Polderman. Naast de twee dienstboeken overhandigde hij hun het boekje Help! Ik ben ambtsdrager. De titel van het boekje kan de indruk wekken, dat het ambt een last is, zo betoogde hij, maar dat is maar ten dele zo. Het ambt kan soms als last ervaren worden maar ook is het zo, dat het ambt jou draagt.

In diezelfde dienst werd afscheid genomen van drie ambtsdragers. Van Jan Bron als voorzitter van de diaconie, van Klaske Pennink-Dijkstra als ouderling en van Cees Slabbekoorn als ouderling-kerkrentmeester. Een lange periode waren zij in hun ambt aan de kerkenraad verbonden. De predikant bedankt hen voor hun inzet en ook zij krijgen een feestelijk verpakt boekje. Wellicht een andere titel dan de net aangetreden ambtsdragers kregen.
Jan de Vries