Wonder boven wonder Wonder boven wonder
lees meer »
 
Welkom Welkom


De Hervormde Kerk Kapelle is een kerk die midden in de samenleving van Kapelle staat. Letterlijk! Getrokken door Jezus en Zijn evangelie, betrokken op elkaar! 


lees meer »
 
Startzondag 15 september 2019 Startzondag 15 september 2019

foto's Bas Blok
lees meer »
 
Jeugdkamp van 22- 23 juni Jeugdkamp van 22- 23 juni
lees meer »
 
tips gebruik internetradio

internetradio Hervormde gemeente Kapelle
tips gebruik internetradio
Er zijn verschillende manieren om de kerkdienst te beluisteren. Hieronder leest u er meer van. Voor meer informatie kunt u terecht bij Rinus Meeuwse.
 
lees meer »
 
Inloopochtend 4 februari Inloopochtend 4 februari
Snertochtend


‘Hartelijk welkom’. Ilde en Piet begroeten ieder met een handdruk. Het is al bij tienen als ik binnenkom en aan de lange tafels die in de koffiehoek staan opgesteld hebben de ouderen al hun plaatsje gevonden. Het zijn er goed geteld zestig op deze bijzondere ochtend. Van een ochtendhumeur hebben ze geen last: er wordt volop gepraat en gelachen.
 
lees meer »
 
Bevestiging ambtsdragers Bevestiging ambtsdragers

In de dienst van zondag 27 januari werden drie nieuwe ambtsdragers bevestigd: Jacqueline Riedijk- bij de Vaate als jeugdouderling, René Tramper als ouderling en Piet Scherpenisse als diaken. Na hun bevestiging werden zij kort toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad, Daan Polderman. Naast de twee dienstboeken overhandigde hij hun het boekje Help! Ik ben ambtsdrager. De titel van het boekje kan de indruk wekken, dat het ambt een last is, zo betoogde hij, maar dat is maar ten dele zo. Het ambt kan soms als last ervaren worden maar ook is het zo, dat het ambt jou draagt.

In diezelfde dienst werd afscheid genomen van drie ambtsdragers. Van Jan Bron als voorzitter van de diaconie, van Klaske Pennink-Dijkstra als ouderling en van Cees Slabbekoorn als ouderling-kerkrentmeester. Een lange periode waren zij in hun ambt aan de kerkenraad verbonden. De predikant bedankt hen voor hun inzet en ook zij krijgen een feestelijk verpakt boekje. Wellicht een andere titel dan de net aangetreden ambtsdragers kregen.
Jan de Vries
 
 
Welkom Mark Christiaanse

Welkom Mark Christiaanse
Mark Christiaanse wordt onze nieuwe organist
De kerkenraad heeft Mark Christiaanse (Yerseke, 32 jaar) benoemd tot organist, als opvolger van Henk G. van Putten.
Mark Christiaanse studeerde orgel, piano en improvisatie aan het Fontys Conservatorium in Tilburg, waar hij in 2013 cum laude zijn master behaalde. Inmiddels heeft hij een praktijk opgebouwd als concert- en kerkorganist, privédocent en dirigent van symfonieorkest Convocare.

We zijn blij dat de leiding van de kerkmuziek met zijn benoeming in professionele handen blijft.