Tenslotte Tenslotte
Kierkegaard spreekt n.a.v. Jac. 1: 23 over het eenvoudigweg Bijbellezen als “in de spiegel kijken”. En dan doelt hij op het gewone Bijbellezen, niet op de academische theologie of de Bijbelstudie, maar gewoon op het “Neem en lees”.  Hij waarschuwt ons voor de neiging om heel veel over de spiegel te willen zeggen, hoe hij glanst, hoe hij hangt, over de mooie lijst, en hoe goed hij gepoetst is, en dat wij daardoor vergeten er gewoon in te kijken. Om onszelf te zien. Onze vermeende geleerdheid (de grondtekst, de commentaren) en zogenaamd esthetische bewondering (wat een mooie literatuur) worden  - zegt hij – vaak juist gebruikt om onder de simpele opgave van het evangelie uit komen: Bekijk jezelf door het lezen en luisteren in díe spiegel. Het gaat erom dat we God “gewoon” de gelegenheid geven tot ons te spreken. Er is natuurlijk niets mis met echte theologie, integendeel, maar het is niet alles. Het eenvoudige Bijbellezen wapent ook tegen de soms extreme uitingen van het sectarisme of de vertwijfelde eisen van bevinding. Misschien is dit voor velen wel een tijd bij uitstek om daar weer mee te beginnen of juist door te gaan: gewoon de Bijbel lezen. Om iets van Godswege te horen. Of juist niets, en dat is ook goed. De Bijbel is voor en van alle eeuwen en voor en van alle mensen, het getuigenis, dat God gesproken heeft en spreekt. Neem en lees! En vandaaruit kan het verlangen naar studie geboren worden, maar die studie moet steeds gedragen worden door het persoonlijke lezen en willen horen. Gewoon Bijbellezen is a.h.w. pratend en luisterend opwandelen met God. Anders dan onder Zijn gehoor zitten onder de kansel of de katheder. Zoals de discipelen ongetwijfeld Jezus niet alleen hebben horen preken over het hemelse, maar ook met Hem zullen hebben gesproken over het alledaagse. Iets van dat onderscheid is er nu nog: de kansel op zondagmorgen voor de overdenking, de katheder op woensdagmiddag voor – veel te korte – bespreking van de vragen die gesteld zijn over bijv. corona en geloven, over de eindtijd, over de doop, etc. De spiegel bij het eten, of persoonlijk.
Daarnaast blijft dit – dankzij internet - mogelijk: Tot zondag.
 Ds. L.C.P. Deventer


 
terug