Tenslotte Tenslotte
“Groet elkander met een heilige kus” schrijft Paulus meer dan eens, (bijv. 1 Cor. 12:12). Nu zijn wij iets minder kusserig dan de bijv. de Fransen, die zag ik zowel in de kerk als daarbuiten elkaar veelvuldig kussen. Het verschil tussen de “heilige” uit de kerk en die daarbuiten kon ik niet ontdekken. Nu, door de coronamaatregelen is zo’n heilige kus helemaal onwaarschijnlijk. Wel voor mij een reden om mij af te vragen wat zo’n heilige kus nu eigenlijk is. Het gaat niet zozeer om het onderscheid tussen een begroetingskus en een erotische kus. Dat ook wel, maar dat is logisch. Het liefdesspel hoort elders thuis. Het ligt minder in de aard van de kus, dan in die van de kusser en de gekuste. Een heilige kus, is een kus gegeven door en aan een “heilige”, zoals wij die naar Protestants verstaan kennen. Heilig is niet wie bijzonder vroom of een bijzonder-gelovige is, maar überhaupt wie-gelovig-is. De heilige is de door en voor God apart gezette, zoals het bakkersbrood heilig is in de Avondmaalsviering en het leidingwater heilig is in de Doopviering. Dit betekent dat de kusser weet, dat hij of zij een heilige kust en dat de gekuste weet, dat hij of zij door een heilige gekust wordt. Hiermee wordt het communicatie middel, de kus secundair, het kan evengoed een handdruk of een woord of een blik zijn. En het is net daar, waaraan binnen de kerken behoefte is. De ander te zien en te behandelen en te bespreken als “heilige”. Te veel en te vaak is het de roddel, de manipulatie, het geklaag en het zwartmaken. Zou het niet goed zijn als binnen en tussen de kerken dit besef van de heiligheid van de ander(en) weer breder wordt. Juist nu velen van ons elkaar alleen nog maar op afstand zo kunnen “kussen”. En zou het niet nog beter zij als die heilige kus de vorm krijgt van een heilig gebed, waarin zowel de bidder als de gebedene weet en wil weten van de heiligheid van de ander? Ik heb ooit geschreven dat iedere gelovige een levend wonder is (geloven is immers een gave Gods en komt niet uit onszelf), en diezelfde gelovige is ook een levende heilige ( want heiligheid is geen bereikte, maar een door God geschonken eigenschap). Groet elkander zo. Bekijk en beleef elkaar zo. Behandel elkaar zo en bid zo voor elkaar. Daarnaast blijft dit – dankzij internet - mogelijk: Tot zondag.
 Ds. L.C.P. Deventer  
terug