Tenslotte Tenslotte
Er zijn wat veranderingen deze maand. Triade als inlegvel bij KL gaat verdwijnen (zie hierboven). IK herinner me nog, toen ik hier begon een lijvig (soms wel meer dan 20 pagina’s  blauw gezamenlijk (indertijd nog van Herv. Kapelle, Geref. Kapelle en Herv. Biezelinge-Eversdijk) tweemaandelijks kerkblad. Dat werd later vervangen door het meer frequente (tweewekelijkse) en kleinere Triade. Inmiddels klopt de naam niet goed meer (er zijn nog maar 2 gemeentes en bovendien wordt het ook gebruikt voor o.a. de Chinese maffia).  Voor onze gemeente is KL eigenlijk altijd hét informatieblad geweest, ook vanwege de regionale functie en daardoor geeft Triade vooral dubbele informatie. Het was natuurlijk altijd leuk om bij de buurgemeente over de heg te kijken en dat wordt iets minder makkelijk, maar door het geregelde overleg en via KL wordt dat grotendeels opgevangen.
Na 30 jaar in onze gemeente heeft Henk van Putten afscheid genomen als organist. De begeleiding van de gemeentezang was altijd van een bijzondere, wat mij des te meer opviel wanneer ik elders preek. Hij heeft ervoor gepleit dat er een vrij pedaal op het orgel zou komen en dat is dan ook gebeurd. IK heb 26 van die 30 jaar meegemaakt en herinner me vooral – naast het orgelspel na de preek – de begeleiding van de diensten op Goede Vrijdag, het overdonderende van gez 467 (LB 1973) “O eeuw’ge Vader sterk in macht..”, gezongen bij de diensten ronde herinnering aan de watersnood, waarbij je het water bijna letterlijk door de dijken de kerk hoorde binnendenderen. Maar ook de begeleiding van de 4 mei diensten, de Vaderlandse liederen en ook..  Er is natuurlijk zoveel meer en velen van ons zullen dat moeiteloos kunnen aanvullen. ook bij een afscheid waar een element van “moeten” in zit, vanwege leeftijd of omstandigheden o.i.d. overheerst de dankbaarheid.
De dienst aan God gaat door, het volgen van Jezus gaat verder. Deze maand, december is een viermaand bij uitstek. Het kinderfeest begin december en het feest van het KIND aan het einde. De reflectie op het afgelopen jaar op 31 december en het vertrouwen op het nieuwe. “In goede machten liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag. Als altijd: Tot zondag. En bovendien: tot Kerstnacht en tot Kerstmorgen en tot Oudjaarsavond. Ds. L.C.P. Deventer
terug