Tenslotte II Tenslotte II

Tenslotte
De Kerstmarkt was een succes. Qua weer begon het war minder, maar dat trok bij. Heel veel mensen waren er, zowel in de kerketuin als in de kerk zelf. Met wat er te koop was en te eten en te drinken en met de gezelligheid werd het lekker druk. De kerstvertelling afgewisseld met het zingen van bekende kerstliedjes, waarvan ik voor sommige terug moest naar mijn lagere school. Inmiddels wat ouder en gestudeerder ontdekte ik een theologische noviteit in het door mij gedeeltelijk vergeten kinderkerstliedje “Er is een kindeke geboren op aard.’ Het laatste couplet eindigt met 't Kwam op de aarde voor ons allegaar (2x) En 't wenst ons allen een zalig Nieuwjaar (2x). Dat heeft iets heerlijks onbenulligs en tegelijk heerlijk waars. Onbenullig, want Jezus’ geboorte viel naar alle waarschijnlijkheid in het voorjaar. Bovendien is Hij niet de vleesgeworden nieuwjaarswens, maar het vleesgeworden Woord van God. Maar het is ook wáár, alle dingen, dus ook alle dagen en alle jaren maakt Hij nieuw. Ja, alle mensen, ja, ons allen. Aanvankelijk schoot ik in de lach bij dit liedje, maar later kwam de verwondering en de blijdschap. Ook al, omdat onze Kerstviering in het niet valt bij die van de herders zelfs al halen wij muzikaal en liturgisch alles uit de kast. In het niet, maar tegelijk niet minder, want onze boodschap is een echo, meer zelfs dan een echo het is een doorgeven in de lengte van de tijd en de breedte van de ruimte, zoals een emmer met water kan worden doorgegeven van de boodschap : “Heden is u de Heiland geboren” En “heden: betekent niet alleen “nu”, maar ook en vooral “vanaf nu” Daarom als altijd: Tot zondag.  En speciaal in deze periode gezegende Kerstdagen en GELUKKIG NIEUWJAAR. Ds. L.C.P. Deventer
 
terug