Tenslotte Tenslotte
Tenslotte
Verheugd en dankbaar zijn we dat moderamen, kerkeraad, gemeenteavond en weer kerkeraad met ruime meerderheid hebben ingestemd met het verzoek om ook na mijn officiële emeritaat in  2022 nog een paar jaar door te gaan tot mijn zeventigste jaar in 2025. Voor wie zich afvraagt of je dan niet erg lang aan elkaar vast zit: De verlengde periode kan iedere drie maanden van beide zijden worden stopgezet. En voor wie bijna 67 wel erg oud vindt om nog door te gaan: de vier presidentskandidaten Warren, Sanders, Biden en Trump zijn respectievelijk 71, 79, 78 en 74. Waarvan acte.
Ik heb gelukkig geen last van voedselallergie, maar andere dingen vind ik wel onverteerbaar, m.n de Bekende Nederlander die iets doet. Schaatsen, bakken, duikplankspringen, dirigeren, aan- of uitkleden, quizzen, naar China gaan, bij een ander bekende Nederlander in een praatshow eigen werk aanprijzen, etc. Ik zit nog te wachten op het programma “bekende Nederlander haalt veterstrikdiploma”. Het is een droevige en droevig makende manier om kijkers te trekken en daarmee reclame-inkomsten te genereren. Gelukkig is het laatste wanproduct “De villa” van de buis gehaald. Het hypocriete commentaar van de RTL-directeur was dan wel weer misselijkmakend. Zo’n programma is mét mensen-bij-wie-een-steekje-los-zit, dóór mensen-bij-wie-een-steekje-los-zit, vóór mensen-bij-wie-een-steekje-los-zit, las ik ergens en dat lijkt me een passende omschrijving. Hoe heerlijk is bij al dit soort drukte niet het eigene van de kerkdienst waar voor God iedereen een bekend is. Meer nog ook daarbuiten zoals op de graven ven de Engelse niet geïdentificeerde doden staat “Known unto God”. In de kerk worden de rollen in zekere zin omgedraaid, niet wij zijn onbekend voor God, maar God is onkenbaar -0 tenzij Hij Zichzelf bekend maakt, zoals Hij dat in en als Jezus Christus gedaan heeft. Deze adventsperiode is daarop weer een vooruitblik voor zover Kerst 2019 vóór ons ligt en een herinneren voor zover Bethlehem meer dan 2000 jaar achter ons ligt. Ook hierbij geldt Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Dat is het geheimenis van Kerst, dat de afstand die herders moesten afleggen van de velden van Efratha naar de stal met kribbe en Kerstkind groter is en langer duurt dan onze afstand naar ditzelfde Kind. Advent vieren is geduldig, stapje voor stapje je verdiepen in het geheimenis van de gekomen, aanwezige en tegelijk komende Messias. “Reeds daagt het in het oosten.. Daarom als altijd: Tot zondag

Ds. L.C.P. Deventer
 
terug