Tenslotte Tenslotte
Tenslotte
In mijn Tenslotte  van vorige week vertelde ik, dat ik niet één Kerstfilm had gezien waarin het over Bethlehem ter sprake kwam, maar tot mijn (blijde) verbazing hadden net de laatste twee door ons opgenomen films wèl een religieuze lading. In de ene ging het over de opvoering van het kerstverhaal en in de andere werd vrijmoedig over God gesproken. Het kan dus toch. Hierbij dus een correctie.
In de voorbespreking van de bevestigingsdienst van Jan Bron bespraken we de regel uit het formulier Herinner u altijd met dankbaarheid, dat het Christus' kudde is, die u wordt toevertrouwd.. “Daar moet je misschien een keer iets over schrijven, want die regel geeft een zekere rust.” Het is Zijn kudde. De Zijne en niet de onze. D.w.z. dat Hij eindverantwoordelijke is. Een ambtsdrager kan nooit meer zijn dan een procuratiehouder. Wij zijn geen plaatsvervangers van Christus, maar medewerkers. Niet wij, maar Hij draagt, leidt en stuurt de gemeente en de verantwoordelijkheid daarvoor. Een ambtsdrager kan aan het eind van de dag de gemeente a.h.w. teruggeven aan Christus, zoals een werknemer de deur van de bank waar hij werkt achter zich kan dichttrekken de volgende dag zijn werk weer opnemen. Het is Zijn kudde. Wat veel mensen lijken te beschouwen als een drukkende last en verantwoordelijkheid is juist het afnemen van die last en verantwoordelijkheid, een vorm van ontkramping. En dat geldt zowel voor de kerkeraad als groep, als voor de enkele ambtsdrager. Het klinkt een beetje vreemd, maar je kunt dus met een zekere “luchtigheid” een ambt instappen. Van de kant van de mens is het vrijwilligerswerk, van de kant van God, ben je niet herder, maar herdershond. Wij geven tijd, aandacht, gebed, God draagt ons. Goed om dit te overwegen.
Een anonieme spreuk: Niet alles is geannuleerd. De zon is niet geannuleerd; de winter is niet geannuleerd; relaties zijn niet geannuleerd; liefde is niet geannuleerd; vroomheid is  niet geannuleerd;  muziek isniet geannuleerd; lezen is niet geannuleerd; creativiteit is  niet geannuleerd; vriendelijkheid is  niet geannuleerd; gesprek is niet geannuleerd; hoop is niet geannuleerd; bidden is niet geannuleerd en Gods liefde voor ons wordt nooit geannuleerd.
Tot zondag,

Ds. L.C.P. Deventer

 
terug