Tenslotte Tenslotte
Tenslotte
Wij hebben in de maand december een heleboel veelal Amerikaanse kerstfilms opgenomen en zijn die nu nog gedeeltelijk aan het bekijken. Dit jaar geen “Home alone”, geen “Sound of Music”, geen chocoladefabriek, etc.  maar wel veel Christmas romance, Christmas miracle. Opvallend is dat er niet één (!) over Bethlehem en over Jezus ging. Nu begrijp ik de leus “Keep Christ in Christmas” ineens veel beter. Hoe leuk die films (soms0 ook zijn, het thema: allengaande al of niet met kind ontmoet andere alleengaande, al of niet door scheiding of overlijden en vindt liefde,  staat toch wel heel ver af van “Alzo lief heeft God de wereld..” Zelfs mijn persoonlijk favoriet “A Christmas Carol” met Patrick Stewart, die wel een vorm van diepgang heeft, gaat niet om het wonder van Bethlehem. Wat mij bezig houdt is het verband tussen Gods: “Deze is Mijn Zoon, de Geliefde.” En “Alzo lief heeft God de wereld..” De liefde van God in Jezus is niet soft of romantisch, maar serieus, heilig en wonderbaar en overvloeiend. Dat te bedenken. Ook in tijden van corona. Ineens komt dichtbij, dat leven niet vanzelfsprekend is. We wisten het natuurlijk altijd wel, maar het besef, het gevoel ervan lag voorde meesten van ons toch wat verder weg. Het zou dan ook goed zijn als we de liefde van God ook dichterbij zouden laten komen. Als we meer daaruit, daarnaartoe en daarvoor zouden willen en kunnen leven. En daar hebben we elkaar voor nodig. In deze tijd van ontmoetingsschaarste is het gebed, m.n. de voorbede een belangrijke steun. Maar ook daadwerkelijk, bijv. door gehoor te geven aan de vraag van dhr. van den Berg aan de kinderen om een tekening of kaart te maken voor Kwanee, zijn geadopteerde kleinzoon die voorlopig niet opgehaald kan worden uit Zuid-Afrika.  Om het wachten van Kwanee iets te verlichten. En er is de dienst in en van de kerk. Tot zondag.  Ds. L.C.P. Deventer


 
terug