Youth Alpha voorbidders en teamleden gevraagd Youth Alpha voorbidders en teamleden gevraagd

In 2021 wordt er weer een nieuwe Youth Alpha opgezet. Het team is weer begonnen met de voorbereidingen. Afgelopen jaar was de eerste gezamenlijke YA van de Mozeskerk, de PKN kerk en de Opstandingskerk. We zien er met een dankbaar gevoel op terug. Onze inspanningen zijn toen gedragen door een gebedsteam. We willen ook graag dit jaar weer een dergelijk team van bidders opstellen. Het zal dit jaar anders zijn dan de eerste keer; we starten met een online cursus. We hopen met deze laagdrempelige insteek jongeren te kunnen bereiken die meer willen weten over het geloof in God. Wilt u meebidden, geef u dan op via alphayouth.kapelle@gmail.com U ontvangt dan periodiek een mail terug met gebedspunten.
We willen graag dat het organiserend YA team bestaat uit leden van de diverse deelnemende kerken. Graag nodigen we enkele mensen uit vanuit de Mozeskerk en de PKN kerk om aan te sluiten. We willen weer een enthousiast team samenstellen, met diverse talenten. Het belangrijkste is dat je een hart hebt voor jongeren in hun zoektocht. Van harte welkom en vraag gerust meer informatie indien gewenst. Dat kan ook op bovenvermeld adres.
Bij voorbaat dank voor alle hulp en gebed.
Het Youth Alpha team

 
terug