Uit de kerkenraad januari 2020 Uit de kerkenraad januari 2020
Tot de zomervakantie van 2020 zal ds. Deventer de vergaderingen als vice-voorzitter leiden. De samenstelling van het moderamen voor 2020 blijft verder ongewijzigd. De kerkenraad staat daarna stil bij een onderzoek naar hoe en waarom mensen gezond oud worden. Dit heeft te maken met een positieve gezondheid, balans in het leven vinden en zingeving. De kerkenraad vult een vragenlijst in en bespreekt die in de volgende vergadering.
Bij de ingekomen post zitten regelmatig aanbiedingen voor muzikale ondersteuning in de diensten. We kunnen niet op elke aanbieding ingaan, maar er moet wel beleid komen welke muzikale omlijsting voor welke diensten gekozen wordt. Dit wordt verder uitgewerkt.
De kerkrentmeesters schetsen de stand van zaken van de totstandkoming van het Beleggingsbeleid. Dat zal een voorzichtig beleid zijn, waarbij tenminste het begrotingstekort 2020 weggewerkt kan worden ook bij de huidige lage rentestanden. Ook dit komt in een volgende vergadering aan de orde.
De kerkenraad stemt in met het voorstel om tijdens de begrafenisdiensten iemand “namens de kerk” in te zetten, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs een ambtsdrager te zijn. Met het zeer beperkte aantal ambtsdragers kan hier niet meer in voorzien worden.
Vanuit het jeugdwerk wordt aangegeven dat 12 jongeren zich hebben aangemeld voor Youth Alpha. Er is ook weer een sirkelslag georganiseerd. Helaas is “Koken en Kletsen” gestopt.
De kerkenraadsvergadering wordt gesloten met een slotgebed, eindigend met een gezamenlijk Onze Vader en het lezen van een stuk uit “Gaandeweg Hem tegemoet”.
 
terug