Uit de kerkenraad februari 2020 Uit de kerkenraad februari 2020
UIT DE KERKENRAAD van februari 2020

De vice-voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen van harte welkom en vervolgt met een bijbellezing uit Mattheus 21 en een korte toelichting daarop. Daarna gaat hij voor in gebed.
Peter Morée is aanwezig in de kerkenraad. Hij geeft aan dat hij besloten heeft om zijn vaste werk in Kapelle per 1 april 2020 te beëindigen. Hij heeft bijna 10 jaar met plezier in onze gemeente gewerkt, maar gaat verder als interim-kerkelijk werker in diverse gemeentes in de buurt.
De kerkrentmeesters schetsen het voorstel voor het beleggingsbeleid. Het doel is om zodanig te beleggen dat er een grote kans ontstaat dat het begrotingstekort genivelleerd kan worden. Er blijft natuurlijk meer dan voldoende kasgeld over voor calamiteiten.
De Actie Kerkbalans heeft het voorlopige bedrag van € 103.000 aan toezeggingen opgeleverd. In het kader van de verduurzaming is de vloerverwarming inmiddels aangesloten op de warmtepomp. Ook is de schilder in de consistorie bezig en wordt ook het onderhoud van Plein 5 opgepakt.
Vanuit de diaconie en kerkrentmeesters is aangegeven dat er behoefte is aan een overkoepelend beleidsplan, waar zij hun plannen dan weer van kunnen afleiden. Hier zal de komende tijd aandacht voor zijn.
Het jeugdwerk kijkt terug op Sirkelslag. Met 15 jongeren is deze internet challenge gedaan. De Youth Alpha is met 12 jongeren gestart en wordt als erg inspirerend ervaren. De kinderdienst van 8 maart is voorbereid.
De diaconie praat de kerkenraad bij over hun vergaderingen. Zo is de inloopochtend geëvalueerd en wordt gemeld dat de opbrengst van de kerstmarkt 2019 nog tot een extra gift van aan de Voedselbank heeft geleid.
Ds. Deventer bidt met ons het slotgebed met de gebedsintenties, eindigend met een gezamenlijk Onze Vader.
 
terug