Uit de kerkenraad september 2019 Uit de kerkenraad september 2019
UIT DE KERKENRAAD van september 2019

Na enkele korte vergaderingen in juli en augustus is dit de eerste reguliere kerkenraadsvergadering na de zomer. Na de opening en het gebed vindt de evaluatie met de docent Godsdienst- en Vormingsonderwijs (GVO) op o.b.s. De Moolhoek plaats. Een groot deel van haar lessen betreft het vormingsonderwijs en zij legt op basis van de verhalen de verbinding met de kinderen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan andere godsdiensten. Het is fijn om met de docent van gedachten te wisselen dus dit gesprek krijgt zeker een vervolg. Ook met de kerkelijk werker evalueert de kerkenraad periodiek de werkzaamheden in de gemeente.
Er zijn door het jeugdwerk afspraken gemaakt over de Youth Alpha, Cirkelslag en de spreker op het kinderkerstfeest is bekend.
De diaconie meldt dat op dinsdag 12 november 2019 de jaarlijkse gemeenteavond plaatsvindt; dit jaar met als thema Armoede. Op vrijdag 13 december 2019 wordt, samen met de ondernemersvereniging, een kerstmarkt gehouden.
De kerkenraad kijkt terug op de mooie Startzondag en is de commissie erg dankbaar voor al het werk dat hier de afgelopen jaren aan besteed is.
 
terug