Uit de kerkenraad mei 2019 Uit de kerkenraad mei 2019
UIT DE KERKENRAAD van mei 2019

Bij de ingekomen post zit een brief van de Oecumenische Stichting voor Godsdienstonderwijs op de openbare scholen op de Bevelanden. De stichting zal ophouden te bestaan. We zullen daarom als kerkenraad periodiek contact onderhouden met de godsdienstlerares.
Met input van de kerkrentmeesters spreken we over zaken als auteursrechten, bouwtekeningen en het onderhoud van de kerk. Vanuit de ledenadministratie is er op gewezen dat de registratie van ongedoopte meegeregistreerden wijzigt. In het komende ouderlingenberaad wordt hierover verder gesproken.
De oproep voor nieuwe wijkassistenten in de mededelingen en in Kerkelijk Leven heeft in totaal 7 nieuwe wijkassistenten opgeleverd. De kerkenraad is hier erg dankbaar voor.
Vanuit het jeugdwerk wordt teruggeblikt op de EO-jongerendag en wordt vooruitgekeken naar het jeugdkamp dat in het weekend van 21 – 23 juni 2019 georganiseerd wordt. Bij ongeveer 25 eindexamenkandidaten is een roos bezorgd.
De diaconie geeft een toelichting op de jaarrekening 2018. De controle heeft inmiddels ook plaatsgevonden en de kascommissie is akkoord gegaan. De jaarrekening wordt in het kader van ANBI tijdig op de website geplaatst.
De voorbereidingen van de startzondag op 15 september zijn gestart. Het thema is “een goed verhaal”.
 
terug