Uit de kerkenraad maart 2019 Uit de kerkenraad maart 2019
UIT DE KERKENRAAD van maart 2019

Bij de ingekomen post behandelen we onder andere de brief van Dhr. Dek waarin hij aangeeft dat hij afscheid neemt van de Stichting Hervormde Kerk 1248-21e eeuw. De kerkenraad is hem erg dankbaar voor al het mooie werk dat hij al die jaren heeft gedaan voor het kerkgebouw.
De Privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming komt jaarlijks aan de orde. De verklaring wordt door de kerkenraad geaccepteerd. Gemeenteleden kunnen deze op de website inzien. Omdat onze vrijwilligers soms ook met privacygevoelige informatie werken, wordt hier in de brief met de uitnodiging voor de vrijwilligersavond nog een keer extra op gewezen. Voor de vrijwilligersavond (14 mei 2019) is overigens een mooi programma in voorbereiding.
Vanuit de kerkrentmeesters is aangegeven dat een adviesbureau een rapport heeft uitgebracht over de verbetering van het klimaat in het kerkgebouw. Dit rapport wordt nu door het college van kerkrentmeesters besproken met de architect. De nadruk in het advies ligt in het ombuigen van de luchtstromen.
Voor het pastoraat wordt een centraal mailadres aangemaakt. Op de nieuwe website wordt hiervan melding gemaakt.
De kerkenraad heeft ook van gedachten gewisseld over LHBT’ers in de kerk. Eigenlijk zouden initiatieven als WijDeKerk (waar kerken kunnen aangeven of LHBT’ers welkom zijn) niet nodig moeten zijn. De kerkenraad geeft aan dat het voor ons volledig vanzelfsprekend is dat in onze kerk iedereen als 100% gelijkwaardig beschouwd wordt. Daarom is iedereen ook altijd welkom in alle Erediensten. Op onze website zal dat ook duidelijk vermeld worden.
Er is behoefte aan uitbreiding van het aantal wijkassistenten en pastoraal bezoekers. Hieraan zal in de mededelingen en in het kerkblad aandacht besteed worden. Ook voor de jeugdclubs is extra leiding nodig.
 
terug