Uit de kerkenraad februari 2019 Uit de kerkenraad februari 2019
Uit de kerkenraad van februari 2019

De voorzitter opent de kerkenraadsvergadering van 26 februari 2019 met het welkom heten van iedereen, in het bijzonder de nieuwe kerkenraadsleden Jacqueline Riedijk, René Tramper en Piet Scherpenisse. De voorzitter merkt vervolgens op dat de interkerkelijke overleggroep in februari niet doorgegaan is. Deze wordt nu gehouden op 16 mei 2019.
Van de Dienstenorganisatie van PKN is bericht ontvangen dat de ANBI-gegevens op de website correct zijn vermeld. Dat is belangrijk voor de fiscale aftrekbaarheid van de giften. In het vervolg zullen we jaarlijks in de kerkenraadsvergadering van maart de Privacyverklaring bespreken, een vereiste naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Naar de aanpassing van de verwarming loopt nog een onderzoek. De adviezen van het ingeschakelde adviesbureau worden dit voorjaar verwacht.
Het jeugdwerk meldt dat er dit jaar twee jeugddiensten in onze kerk zullen zijn (naast de jeugddiensten in de Mozeskerk), maar dat het streven is om vanaf 2020 vier jeugddiensten per jaar te houden. Er komt een jaarplanning zodat de jeugd, die betrokken wordt bij de organisatie, hier ook tijdig rekening mee kan houden. Na de dienst op Goede Vrijdag wordt een stille tocht georganiseerd. Daarnaast is er op paasochtend ook de traditionele niet-stille tocht (de Paasjubel).
Het thema van de gemeenteavond van 12 november 2019 zal Armoede zijn. De diaconie gaat de bijbehorende sprekers uitnodigen. Voordat het zo ver is, is er eerst nog de vrijwilligersavond op 14 mei 2019 waarvoor de organisatie is gestart.
 
terug