Preekvoorbereidingsgroep Preekvoorbereidingsgroep
Onze gemeente verzorgt per jaar ongeveer 13 à 14 avonddiensten in Cederhof. De Avondmaalsdiensten ( 2 à 3) werden verzorgd door de predikant, de overige door dhr. Morée. Hij wil dat deels blijven doen. Onze nieuwbenoemde kerkelijk werker, dhr. v.d. Berg heeft minder uren dan hij, en zal ook een deel overnemen. We willen – net als in veel andere gemeenten – voor de diensten die dan nog overblijven graag een preekwerkgroep opzetten. Dhr. v.d. Berg en ik zullen de vorming daarvan begeleiden: hoe zit zo’n Cederhofdienst in elkaar, hoe maak je een meditatie, wat is gebruikelijk qua zegen, etc. Opgave graag bij mij, ldkapelz@gmail.com , tel. 341216 of bij dhr. v.d. Berg.
 Ds. L.C.P. Deventer

 
terug