Kosters gezocht Kosters gezocht
Elke zondagavond is er in Zorgcentrum Cederhof een kerkdienst van 19.00 tot 20.00 uur. Deze diensten worden verzorgd door de gezamenlijke kerken in de gemeente. Deze kerkdiensten zijn voor de bewoners van Cederhof en de bewoners van de omliggende woningen van groot belang en worden dan ook goed bezocht en gewaardeerd. Joke en ikzelf zijn de afgelopen 12 jaar namens de Ned. Herv. Kerk van Kapelle koster geweest in deze diensten. Het werk dat deze kosterdienst inhoudt is als volgt: stoelen, tafels en lezenaar gereedzetten op de goede plaats, liturgische tafel gereedmaken en liturgieën en liedbundels uitdelen. Mensen vóór en na de dienst van en naar hun kamer begeleiden. Als de mensen na de dienst zijn weggebracht moet alles in de zaal weer worden teruggezet zoals het was bij binnenkomst. Meestal zijn er twee of drie personen die helpen bij deze werkzaamheden. Wij begonnen meestal om 18.00 uur en waren om 20.30 uur klaar. Er zijn voor de Ned. Herv. Kerk Kapelle ongeveer 15 diensten per jaar. Joke en ik hebben bij de kerkenraad aangegeven per 31 dec. 2020 te gaan stoppen met deze werkzaamheden. Dus is nu de vraag, namens de kerkenraad: Wie zou willen helpen dit werk voort te zetten? Het beste kan dit gedaan worden door een echtpaar of een koppel. Voor informatie kunt u ons altijd bellen 0113 - 341021. Opgave bij de predikant of iemand van de kerkenraad.
Groeten Joke en Piet Lepoeter.
terug