Kinderkerk Kinderkerk
Nu kerkdiensten alleen online worden gehouden, is de kinderkerk online gegaan. Door op kinderkerk te klikken, kun je die meebeleven.
We volgen de methode Vertel het maar en op dit moment zijn de verhalen aan de beurt over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land.
Thema van zondag 17 mei:  Tien dingen die God wil zeggen.

Doel
De kinderen leren dat heilige God in de Tien Geboden duidelijk maakt wat Hij van mensen verwacht.
Toelichting
God wil door Mozes spreken tot zijn volk dat onderweg is uit Egypte door de woestijn naar het beloofde land. Daar mogen ze wonen en gelukkig zijn, omdat de HEER hen heeft bevrijd en nabij is. Maar hoe kan dat? Hoe moeten ze leven met respect voor de heilige God? De tien woorden die de HEER spreekt wijzen daarin de weg. Wie zich daaraan houdt, leeft in het verbond met God. Die geeft het juiste antwoord op Gods liefde en trouw.

Het echt leven volgens de 10 geboden is voor groot en klein geen makkelijke opgave.

Dus, jongelui, probeer iedere week 1 gebod na te leven. Laat het je ouders ook weten en samen sta je sterk.
Succes.

Leiding Kinderkerk         

10 geboden gevuld met Gods liefde


In de presentatie kan je het verhaal lezen van deze zondag en naar mooie liedjes luisteren/meezingen die bij het verhaal passen.
 
terug