Uit de kerkenraad januari 2019 Uit de kerkenraad januari 2019
Op 22 januari was de eerste kerkenraadsvergadering van 2019. De kerkrentmeesters geven aan dat de Actie Kerkbalans 2019 is gestart. Er wordt gerekend op een mooie bijdrage vanuit de gemeente zodat de begroting na vele jaren van tekort weer sluitend zal zijn. Omdat het rendement op een reguliere spaarrekening momenteel zeer gering is, besluit de kerkenraad dat een klein deel van de liquide middelen belegd mag worden in een vorm met een acceptabel risico. De kerkrentmeesters zijn nog bezig met de plannen voor de vervanging van de verwarming in de kerk. Eerder is geopperd om extra liedboeken in te kopen voor in de kerk. De afgelopen tijd is echter geen tekort aan liedboeken geconstateerd, dus dit actiepunt wordt afgedaan. De kerkenraad kiest uit haar midden de vertegenwoordigers naar het moderamen. Ook brengt de kerkenraad haar stem uit op de kandidaten die vanuit de ring afgevaardigd worden naar de classis. Er zijn opmerkingen gekomen dat het soms lastig is om de kerkdiensten via de website te beluisteren. Op de website zal een soort gebruiksaanwijzing worden gezet. Op 14 mei 2019 is de vrijwilligersavond; de voorbereidingen worden binnenkort getroffen. Een aantal ambtsdragers was op 22 januari voor het laatst aanwezig in de kerkenraadsvergadering. De voorzitter kijkt met Klaske Pennink, Cees Slabbekoorn en Jan Bron terug op een hun periode in de kerkenraad en dankt hen voor hun inzet. Joost van Driessen 
terug