Uit de kerkenraad april 2019 Uit de kerkenraad april 2019
UIT DE KERKENRAAD van april 2019

De kerkrentmeesters geven aan dat voor de deurcollecte nieuwe collectezakken zijn aangeschaft.
De organisatie van concerten is ondergebracht in een aparte stichting. De bestuursleden van de stichting worden benoemd door de kerkrentmeesters. Door deze organisatievorm wordt het mogelijk de ANBI-status aan te vragen en kan subsidie aangevraagd worden.
Met de kerkelijk werker, dhr. Morée, wordt in de kerkenraad periodiek van gedachten gewisseld over zijn werk.
Twee nieuwe wijkassistenten hebben zich aangemeld, maar er zijn nog steeds nieuwe wijkassistenten nodig.
Vanuit het jeugdwerk wordt teruggekeken op de kruistocht op Goede Vrijdag, die ook komende jaren een vervolg gaat krijgen. Ook wordt er vooruitgekeken naar een afsluitende activiteit eind juni.
Ook de diaconie geeft een update van hun vele werkzaamheden.
 
terug