Kerkdiensten na 1 juli Kerkdiensten na 1 juli
Het aantal bezoekers aan kerkdiensten is met ingang van 1 juli 2020 verruimd. Uiteraard is de kerkenraad daar zeer blij mee, maar daar staat tegenover dat er ook passende en in een aantal gevallen minder prettige maatregelen moeten worden getroffen. Zo wordt de toegang gesloten bij het maximaal aantal toegestane bezoekers, en moeten we mogelijk mensen teleurstellen.
 
Tot maart 2020 was de kerk altijd groot genoeg voor iedereen die de zondagse eredienst mee wilde vieren.
Voor de nieuwe situatie hebben we als kerkenraad een keuze moeten maken om aan de regel van het maximum aantal aanwezigen te voldoen. We hebben ervoor gekozen om de gemeente op basis van huisnummer in 2 groepen te verdelen. Bij de agenda staat wanneer de even en wanneer de oneven huisnummers welkom zijn.

Altijd kunt u de dienst meevieren via de website, facebook of internetradio.
 
Verder zijn er voor de bezoekers van de kerkdienst een aantal spelregels waaraan een ieder dringend wordt verzocht zich te houden:
●       Wie hoest, niest of andere symptomen heeft die mogelijk op COVID-19 wijzen wordt dringend geadviseerd thuis te blijven en kan de toegang geweigerd worden.
●       Volg de aanwijzingen op van coördinatoren bij entree in kerk en kerkzaal.
●       Volg de aangewezen looproutes.
●       Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
●       Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
●       Gemeentezang is niet toegestaan.
●       Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
●       Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

 
terug