Diensten in de komende tijd Diensten in de komende tijd
Binnenkomst van kerk en kerkzaal
● De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.
● Bij de ingang van de kerkzaal staan twee pompjes met desinfecterend middel.
● De koster of coördinator reikt de liturgieën uit en draagt daarbij beschermende handschoenen.
● Bij de ingang van de kerkzaal staat een verrijdbare kapstok.
● De coördinator en de koster wijzen de gasten op de looproute en wijzen globaal de plaats aan.
Verlaten van de kerk
● De uitgang is de deur in de noordmuur. De voorganger wijst na de zegen de mensen op het handteren van de anderhalve meter regel van het RIVM.
● De coördinator en de koster begeleiden het verlaten van de kerkzaal.
● De verrijdbare kapstok staat indien van toepassing nabij de uitgang.
● De volgorde van verlaten is als volgt: 1e het schip, 2e voor de kansel, 3e , koffiehoek en 4e voor de tombe.
terug