Kerkbalans en Donaties

Kerkbalans en Donaties

Hoeveel is er nodig?
De begroting van onze kerk gaat over een bedrag van 305.900 euro. In de grafieken is te zien om welke uitgaven dat gaat. En welke inkomsten daar tegenover staan. Daaruit valt op te maken dat het bedrag van de vrijwillige bijdragen helemaal nodig is om de loonkosten te kunnen betalen van predikant en kerkelijk werker (en een bescheiden bedrag voor de kosters en de organist) Ook blijkt daaruit dat er nog steeds een aanzienlijk tekort is begroot. We hopen dan ook opnieuw op een weloverwogen bijdrage van alle leden!

Uw gift en de belastingdienst
Kerken, dus ook onze gemeente, vallen onder de zogenaamde ANBI regeling. Dat betekent dat u over het bedrag dat u aan de kerk geeft, geen belasting hoeft te betalen. Om dat te kunnen verrekenen moet u wel aangifte van inkomstenbelasting doen. Daarbij geldt de regeling dat giften pas aftrekbaar zijn voor zover u meer dan 1% van uw inkomen schenkt.
Deze drempel van 1% geldt niet als u uw bijdrage voor 5 jaar vastlegt. U vult dan een overeenkomst in voor een periodieke gift gedurende vijf jaar en de belastingaftrek is van toepassing zonder drempel. De belastingaftrek komt er op neer dat elke euro die de kerk van u ontvangt, u maar 75 cent of zelfs maar 50 cent kost! (Het percentage is afhankelijk van uw inkomen en daarmee van het percentage belasting dat u betaalt.)

Vragen?
Vragen over de Actie kerkbalans? Over de belastingaftrek? Over de financiële zaken van de gemeente?
Mail uw vragen naar  we hopen u snel te kunnen antwoorden.
terug