Kerkbalans en Donaties

Kerkbalans en Donaties
Actie Kerkbalans 2020
Onze kerk is een actieve gemeenschap, gedragen door de vele betrokken leden. Daarin steunen en inspireren we elkaar.
In januari / februari vragen we elkaar in de jaarlijkse Actie Kerkbalans om ook financieel mee te doen.

Hoeveel is er nodig?
De begroting van onze kerk gaat over een bedrag van 277.300 euro. In de grafieken is te zien om welke uitgaven dat gaat. En welke inkomsten daar tegenover staan. Daaruit valt op te maken dat het bedrag van de vrijwillige bijdragen helemaal nodig is om de peroneelskosten te kunnen betalen. Ook blijkt daaruit dat het streven om tot een sluitende begroting te komen, nog niet is gehaald: er is nog een tekort begroot. 
We hopen daarom ook voor het jaar 2020 op een weloverwogen bijdrage van alle leden!
Daarnaast verwachten we dat de verduurzaming van ons monumentale kerkgebouw zal leiden tot lagere lasten voor verwarming. En we denken dat het reguliere meerjarenonderhoud betaald kan worden uit (rijks-)subsidies en de steun van stichting Sela. Zodat de vrijwillige bijdragen van onze leden in de actie kerkbalans, rechtstreeks te goede komen aan het daadwerkelijke kerkewerk.
(Klik hier voor meer inzicht in de begroting 2020)

Uw gift en de belastingdienst
Kerken, dus ook onze gemeente, vallen onder de zogenaamde ANBI regeling. Dat betekent dat u over het bedrag dat u aan de kerk geeft, geen belasting hoeft te betalen. Om dat te kunnen verrekenen moet u wel aangifte van inkomstenbelasting doen. Daarbij geldt de regeling dat giften pas aftrekbaar zijn voor zover u meer dan 1% van uw inkomen schenkt.
Deze drempel van 1% geldt niet als u uw bijdrage voor 5 jaar vastlegt. U vult dan een overeenkomst in voor een periodieke gift gedurende vijf jaar en de belastingaftrek is van toepassing zonder drempel. De belastingaftrek komt er op neer dat elke euro die de kerk van u ontvangt, u maar 75 cent of zelfs maar 50 cent kost! (Het percentage is afhankelijk van uw inkomen en daarmee van het percentage belasting dat u betaalt.)

Lees meerover belastingaftrek voor giften op de website van de belastingdienst.

Bereken hier wat uw gift in uw situatie kost, na belastingvoordeel.

Vind hier het formulier 'periodieke gift'.


Vragen?
Vragen over de Actie kerkbalans? Over de belastingaftrek? Over de financiële zaken van de gemeente?
Mail uw vragen naar  we hopen u snel te kunnen antwoorden.

Geen post van ons ontvangen? Download hier de informatie.
 
terug