Kerkbalans en Donaties

Kerkbalans en Donaties
Actie Kerkbalans 2018

Onze kerk is een actieve gemeenschap, gedragen door de vele betrokken leden. Daarin steunen en inspireren we elkaar.
In januari / februari vragen we elkaar in de jaarlijkse Actie Kerkbalans om ook financieel mee te doen. 


 
lees meer »
 
Download formulieren

Download formulieren
Giften en geven vraagt vaak extra informatie en brengt vaak administratie met zich mee. Via dit menu zijn verschillende formulieren te downloaden.  
lees meer »
 
Begroting

Begroting
De begroting van onze kerk gaat over een bedrag van 305.900 euro. In de grafieken is te zien om welke uitgaven dat gaat. En welke inkomsten daar tegenover staan. Daaruit valt op te maken dat het bedrag van de vrijwillige bijdragen helemaal nodig is om de loonkosten te kunnen betalen van predikant en kerkelijk werker (en een bescheiden bedrag voor de kosters en de organist) Ook blijkt daaruit dat er nog steeds een aanzienlijk tekort is begroot.
lees meer »