Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2019
De jaarrekeningen van 2019, van zowel de diaconie als het college van kerkrentmeesters, zijn inmiddels gereed. De korte versies staan onder het kopje ANBI.
Geïnteresseerden die de hele jaarrekening willen inzien, kunnen die opvragen. Voor vragen over de jaarrekening kunt u zich rechtstreeks tot de contactpersonen wenden. De actuele contactgegevens vindt onder contact.
De jaarrekening van de diaconie kunt u desgewenst opvragen per e-mail naar spslab@zeelandnet.nl, contactpersoon is Stoffel Slabbekoorn. Voor het college van kerkrentmeesters mailt u naar beheer@hervormdekerk-kapelle.nl, contactpersoon is Wim de Leeuw.
terug